De doelstellingen van Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. zijn vastgelegd in de statuten van de coöperatie. In deze statuten is het volgende opgenomen:

  • Het produceren of doen produceren van duurzame energie in Midden-Brabant, direct of indirect ten behoeve van de leden;
  • Het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen en de samenwerking van de leden in het bijzonder;
  • Het stimuleren van het leveren van duurzame, lokaal opgewekte energie in Midden-Brabant.