De gemeenteraad van Tilburg heeft afgelopen maandag 1 maart 2021 ingestemd met een lening uit het Klimaatfonds van een bedrag van €750.000 ten behoeve van Energiefabriek Kempenbaan. Dankzij deze lening gaan de certificaten voor de deelnemers aan het project €100 per stuk kosten en kan het sociale deel van het project gefinancierd worden. Het bedrag wordt uitgeleend met een looptijd van 15 jaar tegen een rente van 1,8%