Hogere subsidie

Woningbezitters kunnen nu gebruikmaken van een verhoogde subsidie voor goede isolatie van hun woning en een (hybride) warmtepomp. Met die verhoging krijgt een huiseigenaar geen 20 maar ongeveer 30 procent van de kosten terug.

Lees meer>> https://www.duurzaamnieuws.nl/woningbezitters-krijgen-hogere-subsidie-voor-isoleren/

 

Warmtepompen

Onderzoek laat zien dat de overstap naar warmtepompen 85% van de Europese gebruikers ruim binnen hun comfortzone houdt. Niet alleen fysiek, maar ook financieel en ecologisch. Lees meer>> https://www.duurzaamnieuws.nl/warmtepompen-zijn-effectief-en-comfortabel-toont-europees-onderzoek/

 

Meer opgewekt

Ondanks de grijze en vaak rustige januarimaand steeg de productie van hernieuwbare energie. Er is maar liefst 14 procent meer opgewekt in vergelijking met januari vorig jaar.

Lees meer>> https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/02/02/maandbericht-energieopwek

 

Energiearmoede

Als de warmtetransitie slim wordt ingericht, kunnen klimaatdoelen én het tegengaan van energiearmoede hand in hand gaan. Daarmee wordt voorkomen dat de energiearmoede in 2030 nog eens met een derde stijgt.

Lees meer>> https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-kan-energiearmoede-worden-voorkomen/

 

CO2 afvangen

Hengelo krijgt grote CO2-afvang installatie. De installatie vermindert de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie uit restafval. En dat zonder opslag! Want de CO2 wordt omgezet in bruikbare grondstoffen.

Lees meer>> https://www.duurzaamnieuws.nl/hengelo-krijgt-grote-co2-afvang-installatie/

 

Elektriciteitsvraag

De wereldwijde vraag naar elektriciteit is in 2021 enorm gestegen. Daardoor ontstaan er spanningen op de belangrijkste markten, stijgen de prijzen naar ongekende niveaus en bereikt de uitstoot van de energiesector een recordhoogte.

Lees meer>> https://www.duurzaamnieuws.nl/elektriciteitsvraag-explodeert-uitstoot-verder-omhoog/

 

Gas-lobby

Grote energiebedrijven en hun brancheverenigingen hinderen de Europese klimaatplannen. Dat doen ze door wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming te politiseren. En zo een toekomst voor fossiel gas veilig te stellen. Mét succes.

Lees meer>> https://www.duurzaamnieuws.nl/intensieve-lobby-door-gasindustrie-hindert-klimaatplannen-eu/

 

Coalitieakkoord

Wat staat er over het klimaat in het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van VVD, D66, CDA en CU? Bekijk de samenvatting in telegramstijl.

Lees meer>> https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/12/15/het-klimaatbeleid-in-het-coalitieakkoord

 

Leren van Denemarken

Warmtelevering via een warmtenet is de meest voorkomende manier van verwarmen in Denemarken. 65 procent van de Deense huishoudens is aangesloten op zo’n net. In Nederland 6 procent. Wat kan Nederland leren van Denemarken?

Lees meer>> https://www.warmte365.nl/nieuws/wat-kan-nederland-leren-van-denemarken-als-het-gaat-om-warmtenetten-64A4B4B4.html

 

50% lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord is het afgesproken. Voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land wordt gestreefd naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat betekent dat? Bekijk de video