Ik ben Toon van de Wetering, 68 jaar, getrouwd, twee dochters, sinds 1969 woonachtig in Tilburg en sinds 1984 in de wijk Theresia. Ik heb economie gestudeerd aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Daarna ben ik 36 jaar, tot aan pensioen op 65 jarige leeftijd, verbonden geweest aan wat nu Helicon heet. Hier heb ik economielessen gegeven in het middelbaar agrarisch onderwijs, landbouw, landbouwtechniek en loonwerk. Naast lesgeven heb ik ook met name het cursusonderwijs en o.a. stages aan deze school geregeld en gecoördineerd. 

Postcoderoos

Sinds de zomer van 2017 ben ik lid van Energiefabriek013. Ik ben in eerste instantie lid geworden om deel te kunnen nemen aan een postcoderoosproject. Mijn mogelijkheden om zelf panelen op mijn eigen dak te leggen zijn zeer beperkt. Dus ik zocht alternatieven om voor mezelf op een of andere manier stroom op te wekken. Via kennissen, die deelnemen in het postcodeproject Oude Leij, hoorde ik voor het eerst over postcodeprojecten. Dit leek mij een aantrekkelijk alternatief. Helaas viel ik toen buiten het postcodegebied. 

Isolatie van ons huis

Ik probeer mij zoveel mogelijk te richten op de isolatie van ons huis. Dat is een erg moeilijk geval. Het huis is namelijk van 1934, dus erg slecht geïsoleerd. Steense en zelfs gedeeltelijk halfsteense muren. Het dak is bij een eerdere verbouwing geïsoleerd. Vanwege bepaalde subsidieregelingen (die erg verwarrend zijn als je het mij vraagt) heb ik dubbelglas (HR++) laten zetten. Ik overweeg ook verdere maatregelen, maar blijf tegelijkertijd zoeken naar methoden om voor mijzelf energie op te wekken.

Energiefabriek Spoorpark

Ik ben medebestuurslid, penningmeester van Energiefabriek Spoorpark. In de zomer van 2018 hadden Energiefabriek013 en de Stichting Spoorpark het plan om in het Spoorpark met zonnepanelen energie op te wekken voor omwonenden. De insteek van dit initiatief vond ik zeer positief: een postcoderoosproject met als belangrijkste uitgangspunt het eigen burgerinitiatief en de deelname hierin door particuliere burgers. Ik vond en vind dit een goed idee, dat de moeite waard is om te ondersteunen. Bovendien past het erg goed bij de doelstelling van het Spoorpark, volgens mij.  Door Energiefabriek013 ben ik toen gevraagd om het initiatief met drie anderen verder uit te werken en het postcoderoosproject Energiefabriek Spoorpark op te zetten. Uiteindelijk is dit uitgemond in de oprichting van de coöperatie in mei 2019. Deelnemers om de investering te financieren waren verrassend snel binnen. De opkomst en het enthousiasme op de ledenvergaderingen was erg groot en ook erg stimulerend. Op 31 december 2019 is de productie van stroom gestart.

Sinds de start van het de Energiefabriek Spoorpark en de publiciteit eromheen, zijn er nog verrassend veel aanvragen voor deelname binnengekomen. Het project heeft veel mensen enthousiast gemaakt. Mensen die waarschijnlijk daarvoor nog nooit van deze mogelijkheden hadden gehoord. Dat heeft een grote promotionele waarde. 

Belangrijke initiatiefnemer

Energiefabriek013 is belangrijk als initiatiefnemer van grootschalige en kleinschalige projecten, waaraan burgers niet alleen kunnen deelnemen maar ook actief in kunnen zijn. Ik denk dat in de stad grote zonnepanelenprojecten in de vorm van postcoderoosprojecten moeilijk te realiseren zijn. Tekort aan grote daken. Door de SDE-regeling ontwikkelen bedrijven, scholen en woonbouwverenigingen projecten voor zichzelf. Om kleinere projecten te kunnen starten moet je erg efficiënt zijn. Ons Spoorpark-project is gestart door drie goedwillende maar slechts op enkele deelgebieden ingevoerde mensen. De adviseur van Energiefabriek013 was daarbij onmisbaar. Wil je burgers bij dergelijke initiatieven betrekken, dan is het volgens mij nodig dat niet alles door deze mensen zelf moet worden uitgezocht. Er kunnen door Energiefabriek013 meer standaardprocedures ingebouwd worden. Ervaringen uit eerdere projecten kunnen dan ook meegenomen worden. Via de (onmisbare) adviseur is dit nu ook al gebeurd. Maar dit kan een nog duidelijkere vaste vorm krijgen.  

Energiefabriek013 zou een overkoepelend orgaan van kleine maar ook grotere projecten moeten zijn. Er kan dan kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld worden met andere projecten. Door bundeling van deze projecten wordt Energiefabriek013 een belangrijkere partij voor derden, bijvoorbeeld voor de politiek. Energiefabriek013 kan daardoor aan belangenbehartiging doen. Door samenwerking kan ook een vorm van financiële risicodekking/-spreiding afgesproken worden. Nieuwe projecten kunnen dan niet per se sneller of makkelijker, maar wel met meer zekerheid gestart worden.

Kennis breder beschikbaar stellen

Ik ben een trouw bezoeker aan de informatiebijeenkomsten, zoals in Factorium. De voorlichting en informatie die je daar opdoet, vind ik heel goed. Energiefabriek013 heeft ook de mogelijkheid om via haar website en nieuwsbrief informatie te verstrekken, die met name betrekking heeft op Tilburg. Een soort energieportal voor Tilburg. Energiefabriek013 is een initiatief van zeer gedreven, zeer goed ingevoerde specialisten op energiegebied. Dat is heel erg waardevol. Bij de opzet van het postcoderoosproject zie je al een breder, minder ingevoerd publiek. Energiefabriek013 zou volgens mij moeten proberen om in een volgende stap de kennis beschikbaar te stellen aan een breder, minder ingevoerd publiek.