De Masterclass over waterstof is op 28 december via Omroep Tilburg uitgezonden.

Waterstof, iedereen heeft er wel een mening over. Voor de een is het dé oplossing van het energievraagstuk, de redding van het klimaat en ons land, voor de ander is het een schijnoplossing. Energiefabriek013 gaat in de masterclass Waterstof uitgebreid in op de voors en tegens van de inzet van waterstof. Daarbij focussen we ons op de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving (de toepassing van waterstof in auto’s laten wij graag aan anderen over). Deze avond organiseren we in samenwerking met de gemeente Tilburg.

Mark van den Putte

De lezing wordt gegeven door Mark van den Putte, natuurkundige en expert op het gebied van waterstof. Hij neemt ons mee in de wereld van de opwekking en de toepassing van waterstof. Daarbij staat de vraag centraal wat de rol van waterstof kan zijn in de energietransitie in de gebouwde omgeving. Centraal staat de vraag: hoe zorgen we voor groene waterstof? Waterstof als brandstof is pas interessant wanneer deze echt groen wordt opgewekt. Mark zal ingaan op de mogelijkheden om ons voor te bereiden op de toepassing van waterstof; welke aanpassing van de infrastructuur is nodig, wat zijn geschikte technologieën voor toepassing in individuele woningen en wat zijn de kansen voor grotere vastgoedeigenaren, waaronder de woningbouwcorporaties? De masterclass gaat niet alleen over techniek, maar ook over de betaalbaarheid en toekomstbestendigheid.

Voorbeelden uit de praktijk
Om te laten zien wat ook nu al mogelijk is, wordt een installatie die nu reeds beschikbaar is getoond. Een kans voor de voorlopers?

De productie van waterstof zal belicht worden aan de hand van een voorbeeldproject waarin elektriciteit uit wind en zon ruimschoots beschikbaar zijn. Hoe ziet de rentabiliteit van opslag en productie er uit op piekmomenten?