Het is een tijdje stil gebleven vanuit de Energiefabriek013. Toch hebben we zeker niet stil gezeten. De windmolens op de Spinder draaien lekker. De twee postcoderoosprojecten gaan gestaag verder. Samen met de andere energiecoöperaties en de gemeente zijn we begonnen met het geven van energie adviezen aan particuliere woningeigenaren. Zo’n 400 eigenaren hebben daar al gebruik van gemaakt. En jij? Daarnaast organiseren we masterclasses, laatst over waterstof. En hebben we onze inbreng in het lokale en regionale beleid, zoals de Regionaal Energie en Klimaat Strategie en de gemeentelijke Warmtevisie.

Er is nog veel meer te doen. Zo willen we weer voorlichting geven in wijken en buurten. De gemeente zal dit faciliteren, maar wij moeten er invulling aan gaan geven. Wie wil daar aan mee werken? Ook denken we aan nieuwe onderwerpen voor de masterclasses. Wie heeft suggesties?

Dit voorwoord wordt geschreven door jullie tijdelijke voorzitter. We zoeken nog nieuwe bestuursleden, waaronder een secretaris en een voorzitter. Aanbevelingen en aanmeldingen zijn van harte welkom op ons mailadres: info@energiefabriek013.nl.

Redactie en bestuur wensen je veel leesplezier. Hopelijk inspireert deze nieuwsbrief je tot (het meedoen aan) activiteiten en nieuwe initiatieven.

Marc Vintges, tijdelijk voorzitter en penningmeester Energiefabriek013