Hieronder lees je actuele nieuwsberichten uit de vakbladen.

 

CO2 in atmosfeer hoger dan ooit

De uitstoot van CO2, en daarmee de concentratie in de atmosfeer, blijft stijgen. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het maandelijkse gemiddelde niveau van CO2 in de atmosfeer meer dan 420 deeltjes per miljoen bereikt.

Lees verder >> https://www.duurzaamnieuws.nl/co2-in-atmosfeer-hoger-dan-ooit/

Laatste kans om 1,5 graden te halen

Er is onmiddellijke actie nodig om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graden. Dit vraagt om een verregaande transitie van belangrijke economische sectoren, waaronder energie, transport en landbouw.

Lees verder >> https://www.duurzaamnieuws.nl/klimaatverandering-beperken-de-allerlaatste-laatste-kans/

 

Beleidsprogramma klimaat

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Om dit te bereiken presenteert het kabinet het beleidsprogramma klimaat.

Lees verder >> https://www.duurzaamnieuws.nl/regering-presenteert-beleidsprogramma-klimaat/

 

Records wind en zon

Een zonnige april met af en toe flink wat wind zorgde voor nieuwe records met duurzame opwek. Op twee middagen werd voor het eerst alle stroom die nodig was door zon en wind opgewekt. Opslag wordt nog urgenter.

Lees verder >> https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/05/02/maandbericht-energieopwek

Uitbreiding elektriciteitsnet

Netbeheerders doen veel moeite om het probleem van transport-schaarste (congestie) op elektriciteitsnetten op te lossen. Dat is nodig voor de energietransitie. Lukt het om alle geplande projecten op tijd af te ronden?

Lees verder >>https://www.duurzaamnieuws.nl/uitbreiding-elektriciteitsnet-voor-energietransitie-vraagt-om-scherpe-keuzes/

 

Koolstofbommen onder het klimaat

Olie- en gasmultinationals plannen in het geheim tal van grootschalige projecten. Als de regeringen niet ingrijpen, blijven de bedrijven cashen, maar wordt de klimaatdoelstelling van 1,5 graden onhaalbaar.

Lees verder >> https://www.duurzaamnieuws.nl/fossiele-industrie-plant-geheim-nieuwe-bommen-onder-het-klimaat/

 

Biomassacentrales stoken hele bomen

Nieuw onderzoek toont aan dat veel hout gestookte elektriciteits- en biomassacentrales hele bomen als biomassa gebruiken. Die komen uit Europese en Amerikaanse bossen. Er wordt geen zaagsel of restafval gestookt zoals wordt beweerd.

Lees verder >> https://www.duurzaamnieuws.nl/biomassacentrales-stoken-hele-bomen-voor-energie/

 

Lokale energieprojecten financieren

Elke fase die een lokaal duurzaam energieproject doorloopt, kent eigen risico’s met specifieke vraagstukken voor financiering. Zeker startende energieprojecten worstelen met de vraag hoe ze die financiering het beste kunnen regelen.

Lees verder >> https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/een-lokaal-energieproject-financieren-verschillende-opties-op-een-rij

 

Meer leden energiecoöperaties

In vijf jaar is het aantal leden van energiecoöperaties meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 112 duizend. Inmiddels wekken de projecten genoeg energie op voor 380.000 huishoudens: 65.000 via zon en 315.000 via wind.

Lees verder >> https://www.duurzaamnieuws.nl/fikse-stijging-aantal-leden-energiecooperaties/

 

Volledig salderen tot 2025

De afbouw van de salderingsregeling wordt weer uitgesteld. Eigenaren van zonnepanelen mogen tot 1-1-2025 volledig salderen. Branchevereniging Holland Solar maakt zich grote zorgen over de route die minister Jetten kiest.

Lees verder >> Solar Magazine – Afbouw salderingsregeling weer uitgesteld, eigenaren zonnepanelen mogen tot 2025 volledig salderen

Waterstofauto brug te ver?

In Nederland rijden zo’n 500 waterstofauto’s rond en zijn er 7 waterstoftankstations. Hier tegenover staan zo’n 380 duizend elektrische auto’s, en 83 duizend laadpunten. De waterstofauto lijkt een brug te ver.

Lees verder >> https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/waterstofauto-lijkt-toch-een-brug-te-ver/