19 september | Alles op een rijtje

Wat moet je weten over de Open Ochtend van Energiefabriek Kempenbaan?

De zon scheen op het terras van Hotel van der Valk, waar we met zo’n 50 mensen zaten. Met uitzicht op de geluidswal waar straks de zonnepanelen komen, nam John Kwaks (projectleider) het woord. Aanwezig zijn vooral mensen met certificaten, maar ook andere geïnteresseerden. Hier vind je de belangrijkste onderwerpen op een rijtje.

Energiefabriek013 is een Tilburgse energiecoöperatie
Het is een coöperatie zonder winstoogmerk. Energiefabriek013 wil het denken over duurzaamheid stimuleren, maar ook laten zien dat duurzame energie haalbaar is. Bijvoorbeeld met dit project aan de Kempenbaan!

Maar het is ook een sociale coöperatie
Mensen met een smalle beurs kunnen ook meedoen. Deze deelnemers worden niet actief geworven maar worden voorgedragen door Contour de Twern.  Zij kunnen straks zonder inleg profiteren van een lagere energierekening.

En een actieve coöperatie
Dat betekent dat de leden gezamenlijk tenminste eenmaal per jaar de handen uit de mouwen steken om het terrein te onderhouden en de zonnepanelen een wasbeurt te geven. Daarnaast wil de coöperatie ook andere activiteiten organiseren voor jong en oud rond het thema duurzaamheid.

Waar staan we nu, in september 2021?

  • De buren hebben geen bezwaar: De Leijhoeve, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en Hotel van de Valk zijn op de hoogte en akkoord.
  • Er wordt straks veel elektriciteit opgewekt en die kunnen we misschien niet meteen kwijt op het net van Enexis. Het is ook nog niet rendabel om dat op te slaan voor later gebruik. Daarom onderzoekt Energiefabriek013 op dit moment of de elektriciteit direct door het ETZ gebruikt kan worden, dan hebben we Enexis niet nodig.
  • Tussen oktober en december volgt hopelijk de benodigde omgevingsvergunning.

Rendement hangt af van factoren, prijs per paneel laag
Het rendement wordt vooralsnog geschat op ongeveer 5,5%. Het kan zijn dat dat nog meer of minder wordt, omdat het afhangt van factoren die constant in beweging zijn, zoals de huur van het terrein en de kosten van de panelen zelf. Pas als we de panelen gaan aanschaffen, weten we de exacte prijs. Daar staat tegenover dat de investering van €100 per paneel erg laag is. Bij andere -commerciële- projecten ligt de prijs rond de €300.

Publieksvragen met antwoorden

1. Is de bijdrage van de gemeente een subsidie of een lening?

De €750.000 bijdrage van de gemeente is een lening, geen subsidie. De €50.000 opstartkosten helpen bij het opzetten van Energiefabriek Kempenbaan en hoeven bij annulering van het project niet te worden terugbetaald.

2. Is er AFM-toezicht?

Nee. Energiefabriek Kempenbaan valt niet onder AFM-toezicht. Wel moet deze investeringsactiviteit aangemeld worden bij AFM. We zijn daarom verplicht de potentiële investeerders uitgebreid voor te lichten. Daarvoor verschijnen binnenkort een informatiedocument en een factsheet. Voorbeelden vind je op de website van Energiefabriek Spoorpark.

3. Heeft de verwachte stijging van de elektriciteitsprijs invloed op dit project?

In principe niet. De subsidie, die we krijgen op de opgewekte elektriciteit vult de elektriciteitsprijs aan tot het toegekende subsidiebedrag. Als de elektriciteitsprijs hoog is, zal de subsidie lager zijn en omgekeerd: de som van de twee blijft namelijk hetzelfde.

4. Hoe komt een postcoderoosgebied tot stand?
Vanuit de plek waar de zonnepanelen liggen (= het hart) plus de aangrenzende postcodegebieden. Je mag het hart ook virtueel verschuiven naar een van de aangrenzende gebieden en dan de postcoderoos opnieuw bepalen. Omdat wij 3 aparte installaties hebben gebruiken we 3 verschillende ‘harten’ en maken we samen een heel groot gebied.

5. Kun je ook meedoen als je buiten het postcoderoosgebied woont?

Nee.

6. Wat als je verhuist en straks buiten het postcodegebied gaat wonen?

Dan neem je je certificaten mee. Zelfs als je overlijdt, komt de investering in je erfenis zodat je erfgenamen de investering terugkrijgen, net als het beloofde rendement.

De berg op

Rob Vereijken is als onafhankelijk ecoloog betrokken bij dit project. Hij neemt ons mee de berg op en vertelt enthousiast: “Deze plek voldoet méér dan aan de norm: het is geluidswal waar geen natuur of goede landbouwgrond hoeft te wijken voor het plaatsen van zonnepanelen. Sterker nog, omdat grond vervuild is (vroeger was hier een vuilstort), is hij niet geschikt om op te bouwen of gewassen op te telen. Door er nu zonnepanelen op te leggen, krijgt de grond toch nog een nuttige functie. En Energiefabriek013 gaat nog een stapje verder: ze willen de natuur een handje helpen. Door de panelen bijvoorbeeld hoger te plaatsen, kunnen er kruiden onder groeien. Tussendoor en aan de randen blijft ook ruimte voor begroeiing, zodat op deze plek de biodiversiteit vooruit gaat. Het is een heel positief project.”

Tot slot

John: “We gaan straks werken met zonnepanelen in drie delen. Hoe we de verdeling gaan doen, weten we nog niet. Dat hangt af van het aantal inschrijvers.”

“We zijn geen commerciële partij en we willen dit ECHT goed doen. We willen ruimte houden én zelfs maken voor natuur en biodiversiteit, mensen met een smalle beurs erbij betrekken en dit project educatieve waarde geven. Daar blijven we aan werken, nu en straks.”

Oproep aan alle enthousiaste reserveerders

Voor nu is het belangrijk dat er nog meer mensen meedoen. We hebben nog ruim bijna 1700 certificaten beschikbaar voor dit mooie project (ruim 2800 zijn al gereserveerd). Dus… deel dit met vrienden en familie voor wie dit misschien iets is (en die in het gebied wonen). Jullie kunnen als geen ander vertellen waarom jullie meedoen. Dank je wel!

  1. Wil je dit delen op een bijeenkomst van bijvoorbeeld:
  • De vereniging van eigenaren (VvE) van jouw huis of appartement?
  • Een bijeenkomst bij jou in het wijkcentrum?
  • Ergens anders?

Dat is superfijn! We helpen je dan graag met ondersteunend materiaal zoals foto’s, een flyer, vlag of bord, net wat je prettig vindt.

Contact?
Bel of mail met John Kwaks via john@energiefabriek013.nl of 06 – 53 38 47 72