Terwijl ik dit stukje typ, discussieert de Eerste Kamer over de afbouw van de salderingsregeling. Daarover bestaan veel misverstanden. Bijvoorbeeld dat, als de afbouw in 2031 is voltooid, je niets meer zal ontvangen voor elk terug geleverde kWh. Dat laat de wet namelijk open en dat moet je dan zelf afspreken met je energieleverancier.

Milieu Centraal geeft duidelijke informatie over de pro’s en contra’s van de salderingsregeling en de afbouw daarvan. Maar over de prijs per terug geleverde kWh biedt Milieu Centraal geen helderheid. Milieu Centraal doet als aanname dat je na de afbouw van de salderingsregeling € 0,10 ontvangt voor elk terug geleverde kWh. Een aanname, dus geen zekerheid! De prijs is overgeleverd aan de vrije markt.

Ik doe daarom twee voorstellen:

  • Leg in de wet vast dat de terug leververgoeding minimaal een bepaald percentage moet zijn van de leververgoeding. Zeg bijvoorbeeld 35%. Dus betaal je bij je energieleverancier € 0,40 per geleverde kWh dan ontvang je € 0,14 per terug geleverde kWh.
  • Hou de saldering in stand voor de eerste zeg 2000 kWh en laat daarboven de markt zijn werk doen. Dit is met name interessant voor mensen met een kleine beurs (en heeft daarom mijn voorkeur).

Mensen verwachten een voorspelbare overheid, maar begrijpen ook dat dat niet altijd kan. Nu gaat het in het wetsvoorstel van het ene uiterste naar het andere uiterste. Ons werk als Energiefabriek013 wordt daardoor ook niet gemakkelijker. Wij gaan wel door, voor het milieu, voor onze toekomst!

Marc Vintges, voorzitter Energiefabriek013

Lees meer op Milieu Centraal

Lees de samenvatting van het debat in de Eerste Kamer