Over ons2023-05-19T12:20:30+02:00

Over Energiefabriek013

Energiefabriek013 is een bruisende energiecoöperatie in Tilburg. Tilburgse burgers en ondernemers werken hierin samen aan duurzame energie.

Wat doet de Energiefabriek?

We bevorderen het gebruik, initiëren de opwekking en bemiddelen bij het leveren van duurzame energie, die de komende jaren steeds meer in Tilburg zelf wordt opgewekt. Bijvoorbeeld energie uit wind (via Spinderwind) en energie uit zon (via lokale postcoderoosprojecten). Daarnaast adviseren we over energiebesparing in huis. Want hoe minder energie je verbruikt, hoe minder er opgewekt hoeft te worden. Zo maken we Tilburg groener en duurzamer.

Hoe levert Energiefabriek013 duurzame energie?

Daarvoor werken we samen met een bekende en officieel erkende leverancier van elektriciteit en gas. Na een zorgvuldige selectie hebben we gekozen voor GreenChoice. GreenChoice levert leden van de Energiefabriek013 dus duurzame elektriciteit en gas. Die elektriciteit is afkomstig van projecten van Energiefabriek013 (en zolang dat nog niet voldoende is van andere projecten). GreenChoice neemt ook elektriciteit af van Tilburgse woningeigenaren die zelf zonnepanelen op hun dak hebben gelegd.

Wie kan lid worden?

Iedereen, bewoners en ondernemers, die:

  • een bijdrage wil leveren aan lokale duurzame energieprojecten
  • duurzame elektriciteit of duurzaam gas wil afnemen
  • afnemers zoekt voor zelf opgewekte duurzame elektriciteit
  • Tilburg een warm hart toedraagt.

Hoe is het geregeld?

Energiefabriek013 is een coöperatie met leden en klanten uit ons doelgebied Tilburg. De leden bepalen het beleid. Het bestuur van de Energiefabriek013 voert het beleid uit. Jaarlijks wordt op de ledenvergadering verantwoording afgelegd van de activiteiten van de Energiefabriek013. Winst die wordt gemaakt door de Energiefabriek013 blijft in de coöperatie. Voor de uitvoering van projecten worden werkgroepen opgericht of kunnen externe partijen worden ingehuurd. Voor energieprojecten met opwekking en levering van energie worden zelfstandige coöperaties opgericht.

Bekijk hier de oprichtingsacte

Bekijk hier het bedrijfsplan van de Energiefabriek

Bekijk hier de Bevestiging missie en visie Energiefabriek013

Bekijk hier het werkplan 2022

Lees de partnerovereenkomst met Greenchoice

Lid worden

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Oftewel, hoe meer leden Energiefabriek013 heeft, hoe meer we met z’n allen kunnen bereiken.

Doe je ook mee?!

Waarom kies je voor Energiefabriek013?

omdat duurzame energie schoner is. Het vermindert de uitstoot van CO2, waardoor de aarde minder opwarmt

omdat de fossiele brandstof de komende tientallen jaren opraakt. En het dus hoog tijd wordt om over te stappen op duurzame energie

omdat je via Energiefabriek013 bijdraagt aan lokale duurzame energieprojecten

omdat we een scherpe prijs hebben kunnen afspreken met GreenChoice

Het bestuur van Energiefabriek013

Het bestuur van Energiefabriek013 bestaat op dit moment uit vier leden.

Marc Vintges (voorzitter)

Irma Hurkens (secretaris)

Vacature (penningmeester)

Arnoud van de Boel

Arnoud van de Boel (algemeen bestuurslid)

Edward Theunissen (algemeen bestuurslid)

Bestuursondersteuning

Mies Hezemans (ledenadministratie)

Gerben Kegel (ICT)

John Kwaks (algemeen)

Ledenraad

John Dagevos

Hans Harbers

Bert Veldhuijzen

Redactieraad

Maurits Kortbeek (hoofdredacteur)

Peter Beijer

Pieter Biemans

Corine Breure

John Kwaks

Jenneke de Roy

Marc Vintges

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is het werkgebied van Energiefabriek013?2020-12-24T16:42:53+01:00

In de gemeente Tilburg zijn 5 energiecoöperaties actief, die elk hun eigen werkgebied hebben. Dat van Energiefabriek013 omvat de stad Tilburg met uitzondering van De Blaak en de Reeshof en uiteraard met uitzondering van de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

Wanneer is Energiefabriek013 opgericht?2020-12-22T23:01:44+01:00

Energiefabriek013 is opgericht op 29 mei 2013

Ga naar de bovenkant