Spoorpark

Energiefabriek Spoorpark heeft de bestaande installatie kunnen uitbreiden met 32 zonnepanelen. Hiermee konden enkele belangstellenden van de wachtlijst geholpen worden. De vraag naar deelname aan dit postcoderoosproject is onverminderd groot: de uitbreiding was binnen een dikke week verkocht! Check voor meer informatie de website www.energiefabriekspoorpark.nl.

Armhoef

De coöperatie Energiefabriek Armhoef U.A. staat bijna op eigen benen. Binnenkort gaat het oprichtingsbestuur de oprichtingsakte tekenen bij de notaris. Zoals al eerder gemeld zijn alle aandelen gereserveerd en is er inmiddels een wachtlijst. Aan Enexis is al de opdracht gegeven om de aansluitingen te realiseren, zodat in het najaar de productie waarschijnlijk zal beginnen. Het oprichtingsbestuur kiest wanneer de postcoderegeling start: vóór 1 januari 2021 volgens de huidige postcoderoosregeling of ná 1 januari 2021 volgens de nieuwe regeling. Energiefabriek Armhoef heeft een eigen website: www.energiefabriekarmhoef.nl.

Kempenbaan/A58

Voor Energiefabriek Kempenbaan/A58 wordt de laatste hand gelegd aan de haalbaarheidsstudie. Daarin worden de mogelijkheden onderzocht om 5.000 panelen te leggen op de geluidswal tussen het Van der Valkhotel en Elisabethziekenhuis. De projectgroep bestaat uit Lucia Kleinegris, Peter Beijer, Bert Kuijsters, Frans Lemmens en Maarten van der Hulst (namens PAN+-architecten); allen lid van Energiefabriek013. John Kwaks is de projectleider. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar kempenbaan@energiefabriek013.nl.