Energiefabriek Armhoef2024-03-24T23:58:17+01:00

Profiteren van zonne-energie zonder panelen op eigen dak?

Energiefabriek Armhoef, een mooi Tilburgs postcoderoos project

Alle certificaten van Energiefabriek Armhoef zijn inmiddels gereserveerd!

Energiefabriek Armhoef is een Tilburgs postcoderoosproject voor inwoners (huurders en woningbezitters) en bedrijven met een postcode die begint met 5013, 5014, 5017, 5018, 5021 of 5038. Het is voor inwoners, die graag duurzame elektriciteit opwekken, maar geen geschikt dak hebben. Daarvoor worden in totaal 390 zonnepanelen gelegd op het dak van basisschool Armhoefse Akker en op het dak van GGz Breburg, locatie Jan Wierhof.

Alle certificaten zijn inmiddels gereserveerd.

De verkoop gaat op volgorde van binnenkomst van de ondertekende ledenovereenkomst en de betaling. Als eerste worden de mensen gemaild die certificaten hebben gereserveerd. Later kunnen de mensen op de wachtlijst gemaild worden als nog niet alle certificaten zijn verkocht.

energiefabriek Armhoef gebied

Voor wie?

Energiefabriek Armhoef is voor inwoners van volgende postcodegebieden in de gemeente Tilburg:
– 5013 (Kanaalzone II)
– 5014 (Hoefstraat, Koestraat, Loven)
– 5017 (Tivoli, Hoogvenne)
– 5018 (Armhoef, Jeruzalem)
– 5021 (Trouwlaan, Oerle, Fatima, Broekhoven)
– 5038 (Centrum, Noordhoek)

390
panelen

43
deelnemers

325 euro
per certificaat

In 10 jaar
terugverdiend

Het bestuur van de coöperatie

Het bestuur van Coöperatie Energiefabriek Armhoef bestaat uit 3 personen:

Kristian van Bockel (Voorzitter)
Chris Ketelaars (Secretaris)
Hein Jacobs (Penningmeester)

Alle certificaten in dit project zijn gereserveerd.

Alle certificaten zijn inmiddels gereserveerd. Mail ons om je aan te melden voor op de wachtlijst op hein@energiefabriekarmhoef.nl. We zijn doorlopend bezig met nieuwe projecten, bekijk de overzichtspagina om te zien bij welk project er nog certificaten beschikbaar zijn.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Zijn certificaten van de coöperatie verhandelbaar?2022-10-25T17:12:24+02:00

De certificaten zijn verhandelbaar. Het is mogelijk dat iemand zijn certificaat wil verkopen om wat voor reden dan ook. De coöperatie zal in zo’n geval stimuleren dat de certificaten verkocht worden aan nieuwe leden die op de wachtlijst staan. De certificaten blijven namelijk tot het einde van de looptijd een winstuitkering opleveren. De coöperatie zelf zal de certificaten alleen in het uiterste geval en tegen boekwaarde terugnemen. Bij verhuizen uit de postcode kun je je certificaten gewoon behouden, blijf je lid van de coöperatie en ontvang je ieder jaar je winstuitkering. Wanneer je je certificaten wilt verkopen aan iemand, die nog geen lid is van de coöperatie, zal die nieuwe deelnemer wel binnen het postcoderoosgebied moeten wonen.

Wie kan deelnemen?2021-03-31T22:21:50+02:00

Iedereen in de postcodegebieden 5013, 5014, 5017, 5018, 5021 of 5038. De letters van de postcode doen er niet toe. Dit geldt voor woningeigenaren, huurders en ondernemers. Voorwaarde is dat je een elektriciteitscontract op jouw naam hebt staan. Voor bedrijven geldt dat ze een kleinzakelijke elektriciteitsaansluiting moeten hebben (dus maximaal 3×80 Ampère).

Wie is initiatiefnemer voor dit project?2020-11-20T15:42:04+01:00

Dit project is een initiatief vanuit de werkgroep Buurkracht Armhoef Bespaart en is verder ontwikkeld onder projectbegeleiding van Energiefabriek013, een bruisende energiecoöperatie die Tilburg groener en duurzamer wil maken door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Kijk op www.energiefabriek013.nl.

Wat mag men verwachten van de winstuitkering aan de leden?2022-10-25T17:13:32+02:00

Gedurende de looptijd van het project maakt de coöperatie winst. De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een (100% groene) energieleverancier. Daarnaast ontvangt de coöperatie subsidie per opgewekte kWh. Daar staat tegenover dat de coöperatie kosten moet maken voor verzekering en onderhoud van de installatie en beveiliging en huur van het terrein. Per saldo blijft er dan winst over. Daarvan zal het grootste deel uitgekeerd worden aan de deelnemers naar rato van het aantal certificaten dat men in bezit heeft. Hoeveel van de winst uitgekeerd wordt, bepaalt het bestuur met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie.

Na 15 jaar stopt de productiesubsidie en zal de installatie mogelijk opgedoekt worden. In dat geval wordt de eindrekening opgemaakt en worden de middelen, die dan nog over zijn, verdeeld onder de deelnemers.

Wat kost het?2021-03-31T22:56:16+02:00

Het kost € 325 per certificaat. Energiefabriek Armhoef verkoopt de opgewekte elektriciteit aan een energieleverancier en betaalt met de opbrengst daarvan de overige projectkosten (bijvoorbeeld onderhoud en verzekeringen).

Wat is Energiefabriek Armhoef?2020-11-18T14:02:02+01:00

Een energiecoöperatie die duurzame elektriciteit opwekt via 390 zonnepanelen op de daken van Basisschool Armhoefse Akkers en GGZ Breburg in de wijk Armhoefse Akkers. Hiermee kun je 15 jaar lang profiteren van aftrek van energiebelasting.

Wat gebeurt met de (financiële) inleg van de leden?2021-03-31T22:30:45+02:00

De middelen zijn bedoeld voor aanschaf van de installatie en bijdrage in de kosten gedurende 15 jaar. De financiële opzet van het project is zodanig dat de coöperatie gedurende de looptijd van 15 jaar niet bij de leden zal hoeven aankloppen voor extra bijdragen.

Mocht het project niet doorgaan dan worden alle bedragen retour gestort en draagt Energiefabriek013 het financiële verlies.

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?2022-10-25T17:02:35+02:00

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom. Dat kan zijn aan een groene energieleverancier, die daar een aantrekkelijke aanbieding voor doet, of aan een grote verbruiker van elektriciteit. De afspraken worden vastgelegd in een zogeheten Power Purchase Agreement (PPA). Zo’n PPA heeft een looptijd van een paar jaar. We zullen dus in de loop van de tijd een aantal PPA’s afsluiten. En steeds afspraken maken, die op dat moment het aantrekkelijkst zijn voor de coöperatie en haar leden.

Wanneer is het interessant?2021-03-31T23:04:37+02:00

Het is interessant voor iedereen, die een bijdrage wilt leveren aan een beter milieu.

Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om te investeren in zonnepanelen aan huishoudens, waarvoor geldt dat:

  • het eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen (bijvoorbeeld door schaduw van grote bomen of omdat het op het noorden ligt), of
  • zonnepanelen op het eigen dak lelijk gevonden worden, of
  • zonnepanelen niet toegestaan zijn bijvoorbeeld op een monument.
Waarom hebben jullie voor deze locatie gekozen?2021-03-31T21:48:55+02:00

Zowel de basisschool als de GGz Breburg willen bijdragen aan de verduurzaming van Tilburg. De basisschool wil duurzaamheid een plaats geven in het onderwijs en de zonnepanelen geven een mooie aanleiding daarvoor. GGz Breburg heeft voor eigen gebruik al zonnepanelen op het dak geplaatst en kan met het beschikbaar stellen van de overige ruimte van het dak een bijdrage leveren aan de buurt.Voor de initiatiefnemer, de werkgroep Buurkracht Armhoef Bespaart, bieden de school en de GGz een unieke mogelijkheid om voor de eigen wijk een collectief opwekproject op te zetten. Voor en door de inwoners van Armhoef en Tivoli.

Waar liggen de zonnepanelen?2020-11-18T14:02:20+01:00

Op de schuine daken van Basisschool Armhoefse Akkers (Spoordijk) en op enkele platte daken van GGZ Breburg (Jan Wierhof) in de wijk Armhoefse Akkers. In eerste instantie was het de bedoeling om ongeveer 600 panelen op de daken te leggen. Door te veel schaduwwerking hebben we dit moeten reduceren tot 390 panelen.

Verdien ik de investering terug?2021-03-31T21:57:12+02:00

Ja, met de verwachte winstuitkering verdien je de investering in ongeveer 10 jaar terug (terwijl je gedurende 15 jaar mee blijft delen in de winst). Dit project valt namelijk onder de vernieuwde postcoderoos-regeling. Over de elektriciteit die is opgewekt met de panelen, ontvangt de coöperatie een productiesubsidie. Daarnaast verkoopt de coöperatie de opgewekte elektriciteit aan een energieleverancier. De winst, die de coöperatie maakt wordt voor het grootste deel uitgekeerd aan de leden naar rato van het aantal certificaten, dat men in bezit heeft. Je ontvangt dus ieder jaar een deel van je investering met winst terug. We hebben berekend dat je zo kunt rekenen op een rendement van tenminste 5%.

Met hoeveel certificaten kan ik meedoen?2022-10-25T17:09:45+02:00

Je kunt al meedoen met 1 certificaat. Een certificaat komt overeen met de opbrengst van een zonnepaneel. Er is geen bovengrens aan het aantal certificaten dat je kunt afnemen, maar we willen wel dat een groot aantal mensen deelneemt. Dus streven we naar een mooie mix van deelnemers met weinig en met veel certificaten.

Bedrijven, die binnen het postcoderoosgebied zijn gevestigd, kunnen ook meedoen. De enige voorwaarde is dat ze op hun vestigingsadres een zogeheten kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3*80A) hebben. Ondernemers, die mee willen doen, kunnen persoonlijk advies krijgen. Stuur hiervoor een mail naar info@energiefabriek013.nl.

Kan ik ook meedoen als ik al zonnepanelen op mijn eigen dak heb?2022-10-25T16:58:01+02:00

Jazeker! Ook als je zelf al zonnepanelen hebt, kun je toch lid worden van de coöperatie door te investeren in dit project, actief meedoen en daar bovenop nog profiteren van de opbrengsten.

Kan ik ook meedoen als ik al aan een ander postcoderoosproject meedoe?2022-10-25T17:07:10+02:00

Ja, dat kan. De nieuwe postcoderoosregeling is vereenvoudigd. Zo geldt er geen beperking meer van het eigen elektriciteitsverbruik en kun je je certificaten behouden als je verhuist naar een woning buiten het postcoderoosgebied. Daarom is deelname nu ook veel interessanter voor huurders!

Kan de coöperatie ook andere installaties in het postcoderoosgebied in eigendom hebben?2022-10-25T17:12:51+02:00

Ja, dat mag. Voor iedere nieuwe installatie zal de coöperatie een eigen aanvraag moeten indienen voor productiesubsidie.

Is het project ook interessant voor huurders?2022-10-25T17:03:02+02:00

Ja, voor huurders is deelname ook interessant. Als je namelijk verhuist naar een andere woning, kun je je certificaten gewoon behouden en blijf je meedelen in de winst van de coöperatie. Dat geldt ook als je verhuist naar een woning buiten het postcoderoosgebied.

Is het bij deelname aan het project van belang of de eigen energieleverancier groen of grijs is?2021-03-31T22:08:30+02:00

Nee, in principe niet. Maar het kan zijn dat energieleverancier, waar de coöperatie de opgewekte elektriciteit aan verkoopt, een aantrekkelijke deal wil sluiten, wanneer leden van de coöperatie bij deze leverancier energie afnemen. De coöperatie zal de stroom alleen verkopen aan een energieleverancier, die groen is.

Is er een prospectus?2021-03-31T22:06:51+02:00

Nee, voor de activiteiten van Energiefabriek Armhoef geldt namelijk geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen daardoor buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het project wordt wel aangemeld bij de AFM. En we gaan documenten opstellen met alle relevante financiële informatie. Die documenten voldoen aan de eisen van de AFM.

Is er AFM-toezicht?2021-09-29T08:48:33+02:00

Energiefabriek Armhoef valt niet onder AFM-toezicht. Wel moet deze investeringsactiviteit aangemeld worden bij AFM. We zijn daarom verplicht de potentiële investeerders uitgebreid voorlichten. Daarvoor verschijnen binnenkort een informatiedocument en een factsheet.

Is Energiefabriek Armhoef een zelfstandige coöperatie?2021-03-31T22:57:18+02:00

Ja, als je een of meer certificaten koopt voor dit project, word je automatisch lid van deze coöperatie. Er is inmiddels een bestuur voor de coöperatie. Op de eerste ALV van de Coöperatie Energiefabriek Armhoef draagt Energiefabriek013 de verantwoordelijkheid voor dit project in zijn geheel over aan het bestuur van Energiefabriek Armhoef. Dan gaat Energiefabriek013 zelf weer aan de slag met volgende projecten om Tilburg te verduurzamen.

Is dit gunstiger dan groene stroom inkopen?2022-10-25T17:06:33+02:00

Niet per se, dat hangt af van het contract, dat je met je eigen energieleverancier hebt afgesloten. Maar, je wekt met jouw deelname aan de coöperatie zelf groene stroom op en draag je je steentje bij aan de zo noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving.

Is de coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?2020-12-23T11:15:36+01:00

Ja, de coöperatie is opgericht op 23 juli 2020 en staat ingeschreven onder nummer KvK 78660750.

Hoeveel mensen kunnen meedoen?2021-03-31T22:54:47+02:00

Er komen waarschijnlijk zo’n 390 zonnepanelen op de daken van de basisschool en GGZ samen. Dat is genoeg voor het elektriciteitsverbruik van 43 gezinnen. Volgens de regelgeving hebben we tenminste 31 deelnemers nodig, maar we verwachten dat het er meer zullen worden.

Hoeveel jaren doe ik mee?2021-03-31T22:01:34+02:00

Als je een of meer certificaten koopt, deel je 15 jaar mee in de winst die gemaakt wordt met de zonnepanelen. Na 15 jaar stopt automatisch je deelname aan dit project en wordt het opwekproject van coöperatie Energiefabriek Armhoef ontbonden (of de coöperatie dan ook ophoudt te bestaan wordt door de leden bepaald). Als je eerder van je certificaten af wilt, kun je die geheel of gedeeltelijk te koop aanbieden. Maar ook als je verhuist naar buiten het postcodegebied kun je lid blijven van de coöperatie en mee blijven delen in de winst.

Als je per se je certificaten kwijt wilt en het niet lukt om een koper te vinden, zal de coöperatie je certicaten terugkopen. Over het algemeen zal de prijs dan wel iets lager zijn.

Hoeveel energie levert een paneel op?2021-03-31T23:15:07+02:00

De gemiddelde verwachte opbrengst is 270 kilowattuur (kWh) per zonnepaneel per jaar. Het ene jaar mogelijk 10% meer en het ander jaar mogelijk 10% minder.

Hoe is de aansprakelijkheid voor coöperatie-leden bij calamiteiten geregeld?2024-03-24T17:22:53+01:00

In de statuten is opgenomen dat de leden niet aansprakelijk zijn (UA). De risico’s zijn voor de coöperatie die verzekerd is voor:

  1. onheil van buiten (breuk, diefstal, etc.)
  2. stagnatie in stroomlevering
  3. wettelijke aansprakelijkheid.
Ga naar de bovenkant