Energiefabriek Kempenbaan2024-04-12T12:14:14+02:00

Profiteren van zonne-energie zonder panelen op eigen dak?

Energiefabriek Kempenbaan, actief en duurzaam meewerken aan de energietransitie

Nog niet alle zonnepanelen voor Energiefabriek Kempenbaan zijn gereserveerd, inschrijving is open.

Zonne-energie is hot, net als onze Nederlandse zomers. Het is daarom belangrijker dan ooit om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Bij Energiefabriek Kempenbaan wekken we straks met zonnepanelen duurzame energie op voor zo’n 500 huishoudens of kleine bedrijven. Dat doen we op een sociale manier, door iedereen de kans te geven om mee te doen. Of je nu schathemeltjerijk bent of juist niet.

Wil je actief bijdragen aan het opwekken van duurzame energie? En dit ook mogelijk maken voor mensen die anders aan de zijlijn staan? Doe dan mee met Energiefabriek Kempenbaan. De zonnepanelen komen op de geluidswal tussen Hotel Van Der Valk en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Je koopt voor € 100,- een certificaat en draagt zo op een positieve manier bij aan de energietransitie in Tilburg en omstreken. In ongeveer 10 jaar heb je ze al volledig terugverdiend en heb je veel duurzame energie opgewekt. Daarna ontvang je nog 5 jaar lang rendement.

Informatie voor inschrijvers

Op 9 september 2023 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Cinecitta voor alle inschrijvers op dit project en voor iedereen, die zich opgegeven heeft voor de wachtlijst. Deze bijeenkomst, waar zo’n 80 belangstellenden op afgekomen zijn, diende om te informeren over de actuele stand van zaken, om vrijwilligers te werven voor de acties, die nog gaan volgen en om een aantal besluiten toe te lichten, die door het oprichtingsbestuur in samenspraak met de projectgroep zijn genomen. De presentatie, die daarbij is gegeven, kun je terugzien als Powerpointvoorstelling of als pdf-bestand

Op 17 februari 2022 is de Coöperatie Energiefabriek Kempenbaan U.A. opgericht. Deze coöperatie zal het zonnepark gaan exploiteren. De statuten van de coöperatie vind je hier.

energiefabriek Kempenbaan gebied

Voor wie?

Energiefabriek Kempenbaan is een postcoderoosproject en daarom uitsluitend beschikbaar voor inwoners van volgende postcodegebieden

Gemeente Tilburg:
– 5013 (Lovense Kanaaldijk)
– 5015 (Bosscheweg)
– 5017 (Tivoli, Hoogvenne)
– 5018 (Armhoef, Jeruzalem)
– 5021 (Trouwlaan, Oerle, Fatima, Broekhoven)
– 5022 (Groenewoud)
– 5025 (Westend, Korvel, Sint Anna)
– 5026 (Het Laar)
– 5032 (De Blaak)
– 5037 (Zorgvlied, De Reit)
– 5038 (Centrum, Noordhoek)

– 5056 (Berkel-Enschot)
– 5057 (Koningsoord)

Goirle, Hilvarenbeek en Moergestel:
– 5051 (Goirle)
– 5053 (Goirle – Bakertand)
– 5066 (Moergestel)
5081 (Hilvarenbeek)

Meer informatie over een postcoderoosproject en de voordelen daarvan vind je op de website van hieropgewekt.nl

Woon je in het postcodegebied, doe dan mee!

Woon je niet in het postcodegebied, dan kun je wellicht toch meedoen. Je inschrijving wordt dan eerst beoordeeld door het bestuur.

 je zit nergens aan vast.

Dubbel
duurzaam

Sociaal

±5,5%
rendement

In 10 jaar
terugverdiend

Coöperatie zonder winstoogmerk
Energiefabriek Kempenbaan is een initiatief van Energiefabriek013. Wij zijn een actieve Tilburgse energiecoöperatie zonder winstoogmerk. Het draait bij ons dus niet om het maken van winst, maar om het samen organiseren van duurzame, eerlijke energieprojecten waaraan iedereen kan meedoen én waarbij iedereen meedeelt in de winst. Mede daarom werken we vooral met vrijwilligers. We ontwikkelden eerder al andere zonneprojecten in eigen stad: Energiefabriek Oude Leij, Energiefabriek Spoorpark, Energiefabriek Armhoef en Energiefabriek De Reit.

Hoe werkt het?
Je koopt een aantal certificaten voor Energiefabriek Kempenbaan. Met de opbrengst bouwen we een zonnepark. Het zonnepark wekt stroom op en die verkopen we aan een energieleverancier. Dat levert geld op. Daarnaast ontvangen we een subsidie per opgewekte kWh. Na aftrek van de bedrijfskosten blijft een mooie winst over die vrijkomt voor iedereen die meedoet.

Dubbel duurzaam
Je kan natuurlijk zeggen: zonne-energie is groene energie en die is duurzaam, punt. Maar liever kijken we hoe het nog duurzamer kan. Bijvoorbeeld door ruimte te houden voor de natuur. Zo blijven bomen en struiken tussen de geluidswal en de snelweg gewoon staan en ook het riviertje De Leij blijft ongemoeid. Daarnaast kijken we naar duurzame hekken waar bijvoorbeeld egels nog onderdoor kunnen. Omdat hier vroeger een vuilstort was, mag er verder niks komen. Door de zonnepanelen krijgt deze verlaten grond toch nog waarde, zonder er goede grond voor te offeren.

Samen
Iedereen moet kunnen meedoen, dat is het idee. Daarom doe je al mee vanaf €100,-, waarvoor je 1 certificaat koopt. Maar je mag er natuurlijk ook 20 kopen à €2000,-. Stiekem hebben we wél liever 100 mensen die meedoen met 10 certificaten, dan 10 mensen die meedoen met 100 certificaten. Want hoe meer zielen, hoe meer deugd, in dit geval.

Sociaal project
Omdat €100,- soms nog steeds veel geld is, kunnen mensen met een smalle beurs ook meedoen. Voor dit doel hebben we 20% van de panelen gereserveerd (900 certificaten). ContourdeTwern helpt ons hierbij. Op deze manier hopen we echt iedereen in het postcodegebied een kans te geven om mee te doen aan de energietransitie. De Tilburgers, die in dit project meedoen, krijgen hun winst doordat ze veel minder gaan betalen voor hun elektriciteit. Zo houden ze iedere maand een beetje extra geld over.

Goed rendement
De panelen in Energiefabriek Kempenbaan zijn scherp geprijsd. Dit kunnen we doen omdat we groot inkopen en een deel van de aanschafprijs met een aantrekkelijke lening van de gemeente afdekken. 15 jaar lang ontvang je jaarlijks een uitkering. Die zal naar verwachting €10,- per certificaat zijn. Zo verdien je binnen 10 jaar je inleg terug. Daarna ontvang je nog 5 jaar lang de uitkering. Hierdoor haal je uiteindelijk een rendement op je inleg van ongeveer 5,5%.

Help je mee?
Ben je enthousiast? Dan is het heel tof als je meedoet óf je enthousiasme deelt met iemand voor wie dit ook iets zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld je buren, je broer of een vriendin. En heb je binnenkort een vergadering van de Vereniging van Eigenaren? Of wil je het bijvoorbeeld delen op de Facebookpagina van je wijk? Laat het weten als je een flyer, foto of iets anders kunt gebruiken dat je helpt.

Bestuur Energiefabriek Kempenbaan 

  • Frans Lemmens (voorzitter)
  • Peter Beijer (secretaris)
  • John Kwaks (penningmeester)

Het bestuur wordt bij de ontwikkeling ondersteund door de vrijwilligers van de projectgroep Lucia Kleinegris en Luc Pellis.

 

Heb je interesse in de zonnepanelen van Energiefabriek Kempenbaan?

Meld je dan hier per mail bij John Kwaks. Heb je nog vragen of wil je je liever telefonisch aanmelden? Bel dan met John Kwaks via 06 53384772.

Zakelijk of privé? Waarom doe je mee? Drie mensen vertellen hun verhaal en waarom zij meedoen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Energiefabriek Kempenbaan is een actieve coöperatie. Wat houdt dat in?2021-01-28T10:55:05+01:00

Energiefabriek Kempenbaan is een actieve coöperatie. Dat betekent dat de leden gezamenlijk tenminste eenmaal per jaar de handen uit de mouwen steken om het terrein te onderhouden en de zonnepanelen een wasbeurt te geven. Daarnaast wil de coöperatie ook andere activiteiten organiseren voor jong en oud rond het thema duurzaamheid. Welke activiteiten dat zullen zijn, maken het bestuur van de coöperatie en de leden samen uit. Maar het is niet de bedoeling van de coöperatie, dat leden alleen maar geld investeren en daarna 15 jaar lang passief winst incasseren.

Energiefabriek Kempenbaan is een sociale coöperatie. Wat houdt dat in?2021-01-28T10:58:27+01:00

Een deel van de certificaten in de postcoderooscoöperatie wordt gebruikt om Tilburgers, die weinig tot geen financiële mogelijkheden hebben, deel te laten nemen aan de coöperatie. De investering in hun certificaten wordt gefinancierd door de gemeente. De deelnemers worden niet actief geworven maar worden voorgedragen door maatschappelijke organisaties, zoals de Voedselbank, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, Quiet 500, etc. Alle deelnemers zijn volwaardig lid van de coöperatie, zowel in rechten als in verplichtingen om deel te nemen aan de gezamenlijke activiteiten.

Hoe is de aansprakelijkheid voor coöperatie-leden bij calamiteiten geregeld?2024-03-24T17:22:53+01:00

In de statuten is opgenomen dat de leden niet aansprakelijk zijn (UA). De risico’s zijn voor de coöperatie die verzekerd is voor:

  1. onheil van buiten (breuk, diefstal, etc.)
  2. stagnatie in stroomlevering
  3. wettelijke aansprakelijkheid.
Hoe komt het dat de prijs per certificaat zo laag is?2021-01-28T11:02:52+01:00

De certificaten in Energiefabriek Kempenbaan worden gefinancierd met eigen inleg van de deelnemer en voor een groot deel met een lening vanuit het Klimaatfonds van de gemeente Tilburg. De Gemeenteraad moet nog toestemming geven voor deze lening. Vanuit het college van B&W en de ambtelijke organisatie is positief geadviseerd hierover. De behandeling in de gemeenteraad wordt op korte termijn verwacht. Met de jaarlijkse opbrengst van de exploitatie wordt eerst de lening van de gemeente afgelost en daarna wordt de winst per certificaat uitgekeerd.

Met deze lage prijs willen we de drempel voor inwoners van Tilburg om deel te nemen zo klein mogelijk maken. Zo kunnen we zoveel mogelijk leden voor de coöperatie werven.

Hoe wordt de bouw van Energiefabriek Kempenbaan gefinancierd?2021-01-28T10:29:19+01:00

De certificaten in Energiefabriek Kempenbaan worden gefinancierd met eigen inleg van de deelnemer en met een lening vanuit het Klimaatfonds van de gemeente Tilburg. De Gemeenteraad moet nog toestemming geven voor deze lening. Vanuit het college van B&W en de ambtelijke organisatie is positief geadviseerd hierover. De behandeling in de gemeenteraad wordt op korte termijn verwacht. Met de jaarlijkse opbrengst van de exploitatie wordt eerst de lening van de gemeente afgelost en daarna wordt de winst per certificaat uitgekeerd.

Hoeveel energie levert een paneel op?2021-01-24T18:08:42+01:00

De gemiddelde verwachte opbrengst is 275 kilowattuur (kWh) per zonnepaneel per jaar. Het ene jaar mogelijk 10% meer en het ander jaar mogelijk 10% minder.

Hoeveel jaren doe ik mee?2021-01-28T10:47:19+01:00

Als je een of meer certificaten koopt, deel je 15 jaar mee in de winst die gemaakt wordt met de zonnepanelen. Na 15 jaar stopt automatisch je deelname aan dit project en wordt de coöperatie Energiefabriek Kempenbaan ontbonden. Als je eerder van je certificaten af wilt, kun je die geheel of gedeeltelijk te koop aanbieden. Maar ook als je verhuist naar buiten het postcodegebied kun je lid blijven van de coöperatie en mee blijven delen in de winst.

Als je per se je certificaten kwijt wilt en het niet lukt om een koper te vinden, zal de coöperatie je certicaten terugkopen. Over het algemeen zal de prijs dan wel iets lager zijn.

Hoeveel mensen kunnen meedoen?2021-01-24T18:03:42+01:00

Er komen 4.500 zonnepanelen op de geluidswal met een totaal vermogen van 1,5 MWp. De regelgeving schrijft voor dat de coöperatie dan tenminste 300 leden moet hebben (1 lid per 5 kWp).

Is de coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?2022-03-06T15:10:13+01:00

De coöperatie is op 22 februari 2022 ingeschreven bij de KvK onder nummer 85565679.

Is dit gunstiger dan groene stroom inkopen?2022-10-25T17:06:33+02:00

Niet per se, dat hangt af van het contract, dat je met je eigen energieleverancier hebt afgesloten. Maar, je wekt met jouw deelname aan de coöperatie zelf groene stroom op en draag je je steentje bij aan de zo noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving.

Is Energiefabriek Kempenbaan een zelfstandige coöperatie?2021-01-28T10:43:15+01:00

Ja, als je een of meer certificaten koopt voor dit project, word je automatisch lid van de Coöperatie Energiefabriek Kempenbaan (maar niet van Energiefabriek013). Er is inmiddels een oprichtingsbestuur voor de nieuwe coöperatie. Op de eerste ALV van de Coöperatie Energiefabriek Kempenbaan zal Energiefabriek013 de verantwoordelijkheid voor dit project in zijn geheel overdragen aan het bestuur van Energiefabriek Kempenbaan. Dan gaat Energiefabriek013 zelf weer aan de slag met volgende projecten om Tilburg te verduurzamen.

Is er een prospectus?2021-03-31T22:04:15+02:00

Nee, voor de activiteiten van Energiefabriek Kempenbaan geldt namelijk geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen daardoor buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het project wordt wel aangemeld bij de AFM. En we gaan documenten opstellen met alle relevante financiële informatie. Die documenten voldoen aan de eisen van de AFM.

Is het bij deelname aan het project van belang of de eigen energieleverancier groen of grijs is?2021-03-31T22:08:30+02:00

Nee, in principe niet. Maar het kan zijn dat energieleverancier, waar de coöperatie de opgewekte elektriciteit aan verkoopt, een aantrekkelijke deal wil sluiten, wanneer leden van de coöperatie bij deze leverancier energie afnemen. De coöperatie zal de stroom alleen verkopen aan een energieleverancier, die groen is.

Is het project ook interessant voor huurders?2022-10-25T17:03:02+02:00

Ja, voor huurders is deelname ook interessant. Als je namelijk verhuist naar een andere woning, kun je je certificaten gewoon behouden en blijf je meedelen in de winst van de coöperatie. Dat geldt ook als je verhuist naar een woning buiten het postcoderoosgebied.

Kan de coöperatie ook andere installaties in het postcoderoosgebied in eigendom hebben?2022-10-25T17:12:51+02:00

Ja, dat mag. Voor iedere nieuwe installatie zal de coöperatie een eigen aanvraag moeten indienen voor productiesubsidie.

Kan ik ook meedoen als ik al aan een ander postcoderoosproject meedoe?2022-10-25T17:07:10+02:00

Ja, dat kan. De nieuwe postcoderoosregeling is vereenvoudigd. Zo geldt er geen beperking meer van het eigen elektriciteitsverbruik en kun je je certificaten behouden als je verhuist naar een woning buiten het postcoderoosgebied. Daarom is deelname nu ook veel interessanter voor huurders!

Kan ik ook meedoen als ik al zonnepanelen op mijn eigen dak heb?2022-10-25T16:58:01+02:00

Jazeker! Ook als je zelf al zonnepanelen hebt, kun je toch lid worden van de coöperatie door te investeren in dit project, actief meedoen en daar bovenop nog profiteren van de opbrengsten.

Kun je je aanmelden voor het sociaal project?2021-01-26T11:40:47+01:00

Nee, dat is niet rechtstreeks mogelijk. Tilburgers, die hiervoor in aanmerking komen, worden aangemeld door maatschappelijke organisaties. Die kennen de specifieke (financiële) situatie van de betrokkene en vinden dat hij of zij geholpen kan worden met deelname aan de coöperatie. Na deze aanmelding neemt een bestuurslid van de coöperatie contact op om het project verder uit te leggen. Wanneer de betrokkene dan ook mee wil doen, wordt de deelname verder geregeld.

Met hoeveel certificaten kan ik meedoen?2022-10-25T17:09:45+02:00

Je kunt al meedoen met 1 certificaat. Een certificaat komt overeen met de opbrengst van een zonnepaneel. Er is geen bovengrens aan het aantal certificaten dat je kunt afnemen, maar we willen wel dat een groot aantal mensen deelneemt. Dus streven we naar een mooie mix van deelnemers met weinig en met veel certificaten.

Bedrijven, die binnen het postcoderoosgebied zijn gevestigd, kunnen ook meedoen. De enige voorwaarde is dat ze op hun vestigingsadres een zogeheten kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3*80A) hebben. Ondernemers, die mee willen doen, kunnen persoonlijk advies krijgen. Stuur hiervoor een mail naar info@energiefabriek013.nl.

Verdien ik de investering terug?2021-03-31T21:57:12+02:00

Ja, met de verwachte winstuitkering verdien je de investering in ongeveer 10 jaar terug (terwijl je gedurende 15 jaar mee blijft delen in de winst). Dit project valt namelijk onder de vernieuwde postcoderoos-regeling. Over de elektriciteit die is opgewekt met de panelen, ontvangt de coöperatie een productiesubsidie. Daarnaast verkoopt de coöperatie de opgewekte elektriciteit aan een energieleverancier. De winst, die de coöperatie maakt wordt voor het grootste deel uitgekeerd aan de leden naar rato van het aantal certificaten, dat men in bezit heeft. Je ontvangt dus ieder jaar een deel van je investering met winst terug. We hebben berekend dat je zo kunt rekenen op een rendement van tenminste 5%.

Waar liggen de zonnepanelen?2021-01-24T18:29:44+01:00

Op de geluidswal die langs de A58 aan de Dr. Bloemenlaan ligt tussen het Van der Valkhotel en het Elizabethziekenhuis. De geluidswal is 20 meter hoog. De zonnepanelen komen aan de kant van de snelweg te liggen zodat de bewoners van de Leyhoeve er geen hinder van ondervinden.

Waar ligt Energiefabriek Kempenbaan?2020-12-22T23:01:36+01:00

Energiefabriek Kempenbaan wordt ontwikkeld op de geluidswal die ligt langs de A58 tussen het Van der Valkhotel en het Elizabethziekenhuis.

Waarom hebben jullie voor deze locatie gekozen?2021-01-28T11:02:04+01:00

Een belangrijke reden is dat de geluidswal mooi in de zon ligt en geen last van schaduw heeft. Daar komt bij dat de geluidswal uit vervuilde grond bestaat. Daaroverheen ligt een laag schone grond van 1 meter dik. Omdat de grond vervuild is, is het niet geschikt om op te bouwen of om er gewassen op te telen. Door er nu zonnepanelen op te leggen, krijgt de grond toch nog een nuttige functie. In ieder geval voor de komende 15 jaar.

Wanneer is het interessant?2024-03-24T17:07:54+01:00

Als je een bijdrage wilt leveren aan een beter milieu en:

  • je eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen (bijvoorbeeld door schaduw van grote bomen of omdat het op het noorden ligt), of
  • als je zonnepanelen op je eigen dak lelijk vindt, of
  • als je in een monument woont waar geen zonnepanelen op mogen, of
  • als je een gezamenlijk dak hebt waar niet voldoende panelen op kunnen (bijvoorbeeld appartementencomplex).
Wat gebeurt er als de panelen beschadigd of besmeurd worden?2021-01-28T11:44:25+01:00

De hele installatie wordt continu gemonitord. Als er panelen zijn, die plotseling geen elektriciteit meer produceren, worden we gealarmeerd. We gaan dan kijken wat er aan de hand is en lossen het probleem op. Als het paneel of de aansluiting defect is, wordt het gerepareerd of vervangen, als het paneel beklad is met bijvoorbeeld graffiti dan wordt het schoongemaakt.

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?2021-01-28T11:43:54+01:00

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom. Dat kan zijn aan een groene energieleverancier, die daar een aantrekkelijke aanbieding voor doet, of aan een grote verbruiker van elektriciteit (bijvoorbeeld de buurman, ETZ). De afspraken worden vastgelegd in een zogeheten Power Purchase Agreement (PPA). Zo’n PPA heeft een looptijd van een paar jaar. We zullen dus in de loop van de tijd een aantal PPA’s afsluiten. En steeds afspraken maken, die op dat moment het aantrekkelijkst zijn voor de coöperatie en haar leden.

Wat gebeurt er na 15 jaar?2021-01-28T10:35:05+01:00

Na 15 jaar wordt in principe de coöperatie opgeheven, tenzij de leden in de loop van de tijd anders beslissen, omdat dat om allerlei redenen, die we nu nog niet kunnen voorzien, interessanter of aantrekkelijker is. De installatie wordt dan afgebroken, omdat voor de elektriciteit, die dan nog wordt opgewekt geen subsidie wordt ontvangen, en het grondcontract met de gemeente dan afloopt. Het terrein wordt dan in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Met de grondeigenaar zal afgesproken worden dat in het laatste jaar bekeken wordt of de afspraak om te stoppen aangepast moet worden.

Wat gebeurt met de (financiële) inleg van de leden?2021-03-31T22:30:45+02:00

De middelen zijn bedoeld voor aanschaf van de installatie en bijdrage in de kosten gedurende 15 jaar. De financiële opzet van het project is zodanig dat de coöperatie gedurende de looptijd van 15 jaar niet bij de leden zal hoeven aankloppen voor extra bijdragen.

Mocht het project niet doorgaan dan worden alle bedragen retour gestort en draagt Energiefabriek013 het financiële verlies.

Wat is Energiefabriek Kempenbaan?2021-01-24T18:35:07+01:00

Een zelfstandige, actieve en sociale energiecoöperatie uit Tilburg die duurzame elektriciteit opwekt via 4.500 zonnepanelen op de geluidswal langs de A58 aan de Dr. Bloemenlaan. De deelnemers aan de coöperatie delen 15 jaar lang mee in de winst, die geboekt wordt door de verkoop van de elektriciteit en de productiesubsidie, die per kWh ontvangen wordt. De coöperatie is een postcoderooscoöperatie.

Wat kost de ontwikkeling en bouw van Energiefabriek Kempenbaan2021-01-28T10:59:16+01:00

De voorbereiding en de bouw van Energiefabriek Kempenbaan kost ongeveer € 1,1 miljoen, €100.000 voor de voorbereiding en €1 miljoen voor de installatie, hekwerk, etc. Het exacte bedrag wordt duidelijk zodra de keuze voor de zonnepanelen is bepaald. Dit bedrag wordt bijeengebracht met eigen vermogen (door inleg van de deelnemers aan de coöperatie, €360.000) en vreemd vermogen (door een lening, die is aangevraagd bij het Klimaatfonds van de gemeente, €750.000). De inleg door de leden bedraagt €360.000 omdat we 80% van de certificaten (=3.600) tegen €100/certificaat verkopen en 20% (=900) in het sociaal project onderbrengen; die 900 worden volledig uit de €750.000 gefinancierd.

Wat kost een certificaat?2021-01-28T10:50:00+01:00

De verwachte verkoopprijs bedraagt €100 per certificaat. Hiermee verkrijg je het recht op een jaarlijkse winstuitkering per certificaat gedurende 15 jaar. Binnen 10 jaar heb je je investering terugverdiend.

Wat mag men verwachten van de winstuitkering aan de leden?2022-10-25T17:13:32+02:00

Gedurende de looptijd van het project maakt de coöperatie winst. De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een (100% groene) energieleverancier. Daarnaast ontvangt de coöperatie subsidie per opgewekte kWh. Daar staat tegenover dat de coöperatie kosten moet maken voor verzekering en onderhoud van de installatie en beveiliging en huur van het terrein. Per saldo blijft er dan winst over. Daarvan zal het grootste deel uitgekeerd worden aan de deelnemers naar rato van het aantal certificaten dat men in bezit heeft. Hoeveel van de winst uitgekeerd wordt, bepaalt het bestuur met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie.

Na 15 jaar stopt de productiesubsidie en zal de installatie mogelijk opgedoekt worden. In dat geval wordt de eindrekening opgemaakt en worden de middelen, die dan nog over zijn, verdeeld onder de deelnemers.

Wie kan deelnemen aan Energiefabriek Kempenbaan?2021-01-28T11:47:53+01:00

Iedereen in de postcodegebieden 5013, 5017, 5018, 5021, 5022, 5025, 5026, 5032, 5038, 5051, 5052, 5053, 5056, 5066 en 5081. De letters van de postcode doen er niet toe. Dit geldt voor woningeigenaren, huurders en ondernemers. Voorwaarde is dat je een elektriciteitscontract op jouw naam hebt staan. Voor bedrijven geldt dat ze een kleinzakelijke elektriciteitsaansluiting moeten hebben (dus maximaal 3×80 Ampère).

Wanneer je je hebt aangemeld voor de zon-op-andermans-dak projecten op de website van Energiefabriek013 en je woont binnen het postcodegebied, dan krijg je voorrang bij het reserveren van certificaten voor Energiefabriek Kempenbaan. Je ontvangt hier automatisch een mail over.

Zijn certificaten van de coöperatie verhandelbaar?2022-10-25T17:12:24+02:00

De certificaten zijn verhandelbaar. Het is mogelijk dat iemand zijn certificaat wil verkopen om wat voor reden dan ook. De coöperatie zal in zo’n geval stimuleren dat de certificaten verkocht worden aan nieuwe leden die op de wachtlijst staan. De certificaten blijven namelijk tot het einde van de looptijd een winstuitkering opleveren. De coöperatie zelf zal de certificaten alleen in het uiterste geval en tegen boekwaarde terugnemen. Bij verhuizen uit de postcode kun je je certificaten gewoon behouden, blijf je lid van de coöperatie en ontvang je ieder jaar je winstuitkering. Wanneer je je certificaten wilt verkopen aan iemand, die nog geen lid is van de coöperatie, zal die nieuwe deelnemer wel binnen het postcoderoosgebied moeten wonen.

Bekijk voor meer informatie de video over het project door Omroep Tilburg:

Ik heb interesse en wil me inschrijven voor de wachtlijst!

 je zit nergens aan vast.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*
Ga naar de bovenkant