Energiefabriek Spoorpark2024-03-24T17:34:41+01:00

Profiteren van zonne-energie zonder panelen op eigen dak?

Energiefabriek Spoorpark, eerste postcoderoosproject in Tilburg!

Eerste postcoderoosproject van Tilburg draait op volle toeren

In 2019 zijn in het nieuwe Spoorpark op de gebouwen van scouting Esjeeka en Kiosk zonnepanelen gelegd waarmee Tilburgers zonder geschikt dak toch duurzaam stroom kunnen opwekken. Alle aandelen van 325 euro waren in geen tijd verkocht.

Het veelgeprezen Spoorpark is ontstaan uit het grootste burgerinitiatief van Nederland. Niet meer dan logisch dus dat juist in dit park ook een collectief zonneproject moest komen. Officieel vanaf 1 januari 2020 wekken hier ruim 300 panelen duurzame energie op, ten gunste van de leden van de Energiefabriek Spoorpark. Hiermee is dit initiatief het eerste postcoderoosproject in Tilburg.
Halverwege 2020 bleek er ruimte voor uitbreiding op het dak van scouting Esjeeka en de Kiosk. Deze 32 extra panelen waren ook in een mum van tijd vergeven. Inmiddels investeren ruim 50 direct omwonenden in het zonneproject. Hiermee is de Energiefabriek Spoorpark een relatief kleinschalig initiatief, dat bijdraagt aan de exploitatie van het Spoorpark; de deelnemers een mooi rendement biedt en duurzame energie opwekt. Drie vliegen in een klap dus. Energiefabriek Spoorpark draait volledig op vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

energiefabriek Spoorpark gebied

Voor wie?

Energiefabriek Spoorpark is voor inwoners van volgende postcodegebieden in de gemeente Tilburg:
– 5014 (Lovense Kanaaldijk)
– 5017 (Tivoli, Hoogvenne)
– 5021 (Trouwlaan, Oerle, Fatima, Broekhoven)
– 5025 (Westend, Korvel, Sint Anna)
– 5037 (De Reit, Zorgvlied)
– 5038 (Centrum, Noordhoek)
– 5041 (Theresia)
– 5042 (West, Het Zand)

287
panelen

46
huishoudens

325 euro
per aandeel

In 13 jaar
terugverdiend

Frank Vermeulen – voorzitter

Als bewoner van de Bomenbuurt ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Spoorpark. Toen de kans zich aandiende om in het park een zonneproject te realiseren wilde ik hier graag aan meewerken. Je leert ontzettend veel van zo’n traject, je komt in contact met mensen die je niet zo snel zou ontmoeten en het is voor een doel dat ik van harte ondersteun. Uit de enthousiaste reacties en het grote animo voor de panelen blijkt wel dat we op de goede weg zijn met onze kleine Energiefabriek.

Maarten van der Hulst – secretaris

Op het huis waar ik nu twee jaar woon, het Spoorpark is op een steenworp afstand, kunnen met goed fatsoen niet de zonnepanelen die ik graag zou willen. Daarom ben ik bij Energiefabriek013 terecht gekomen en heb ik me aangesloten bij het nieuwe initiatief Energiefabriek Spoorpark. Mijn bouwtechnische achtergrond als architect is heel nuttig bij de ontwikkeling van het project. Ik heb een praktische en actieve rol in de uitwerking. Los hiervan is het veelbelovende Spoorpark een reden op zich om aan dit project mee te doen.

Toon van de Wetering – penningmeester

In de zomer van 2017 hoorde ik via vrienden van het project Oude Leij. Zelf had ik er graag aan mee gedaan, maar dat kon niet omdat ik niet in de goede postcode woonde.

Ik heb me toen opgegeven bij de Energiefabriek013 als belangstellende voor postcodeprojecten. Dit project kwam in de vorm van Energiefabriek Spoorpark. Bij de start van het project ben ik door Energiefabriek013 gevraagd om mee te werken aan de opzet van het project. Omdat ik sinds september 2016 met pensioen ben, besloot ik om er in te stappen. De samenwerking tussen het burgerinitiatief “Spoorpark” en het burgerinitiatief “Energiefabriek013” heeft mij gedurende de ontwikkeling van “Energiefabriek Spoorpark” alleen maar enthousiaster gemaakt.

Heb je interesse in de zonnepanelen van Energiefabriek Spoorpark?

Alle panelen zijn inmiddels gereserveerd. Vul het formulier in om je aan te melden voor de wachtlijst.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Zijn aandelen van de coöperatie verhandelbaar?2020-11-18T13:56:28+01:00

De aandelen zijn verhandelbaar. Het is denkbaar dat deelnemers hun aandeel willen verkopen bijvoorbeeld omdat ze hun huis verkopen. De coöperatie zal de verkoop tussen leden en aan nieuwe leden van de wachtlijst bevorderen. De aandelen blijven namelijk tot het einde van de looptijd belastingvoordeel opleveren. De coöperatie zelf zal de aandelen alleen in het uiterste geval en tegen boekwaarde terugnemen. Bij verhuizen uit de postcode vervalt het voordeel van de energiebelasting, maar het verkopen ervan is dan niet verplicht.

Wie kan deelnemen aan Energiefabriek Spoorpark?2024-03-24T17:04:18+01:00

Iedereen in het postcodegebied: 5014, 5017, 5021, 5025, 5037, 5038, 5041 en 5042 (de letters van de postcode doen er niet toe) kan meedoen. Dit geldt voor woningeigenaren, huurders en ondernemers. Voorwaarde is dat je een elektriciteitscontract op jouw naam hebt staan. Voor bedrijven geldt dat ze een kleinzakelijke elektriciteitsaansluiting moeten hebben (dus maximaal 3×80 Ampère).

Welke energieleverancier is het makkelijkste?2024-03-24T16:56:15+01:00

De coöperatie maakt om de zoveel jaar een keuze voor een energieleverancier, waar we de opgewekte stroom aan gaan verkopen. Sommige energieleveranciers bieden de coöperatie een hogere prijs voor de stroom wanneer veel leden bij hun klant is. Als we zo’n contract afsluiten, zullen we dat direct aan de leden laten weten.

Bij welke energieleverancier je ook je stroom afneemt, je hoeft verder zelf niets te doen. Je krijgt namelijk elk jaar een creditnota toegestuurd van jouw energieleverancier. Hiervoor stuurt coöperatie Energiefabriek Spoorpark een opbrengstcertificaat met de hoeveelheid opgewekte kWh van jouw aandeel in de panelen naar jouw energieleverancier.

Wat kost het?2024-03-24T16:59:12+01:00

De oorsponkelijk aanschafprijs was op 1 januari 2020 € 325 per aandeel. Energiefabriek Spoorpark verkoopt de opgewekte elektriciteit aan een duurzame energieleverancier en betaalt met de opbrengst daarvan de overige projectkosten (bijvoorbeeld onderhoud en verzekeringen).

Wat is Energiefabriek Spoorpark?2020-11-18T13:43:32+01:00

Een energiecoöperatie die duurzame elektriciteit opwekt via 250 zonnepanelen op het nieuwe dak van de scouting Esjeeka en dat van de Kiosk in het Spoorpark. Hiermee kun je 15 jaar lang profiteren van aftrek van energiebelasting.

Wat gebeurt er na 15 jaar?2020-11-18T13:52:35+01:00

Na 15 jaar wordt in principe de coöperatie opgeheven, tenzij de leden in de loop van de tijd anders beslissen, omdat dat om allerlei redenen interessanter of aantrekkelijker is. De installatie wordt dan verkocht aan de gebouweigenaren, omdat de installatie dan nog zo’n 10 jaar elektriciteit blijft produceren, maar het belastingvoordeel voor de deelnemers eindigt. Met de gebouweigenaren is afgesproken dat in het 15e en laatste jaar bekeken wordt of de afspraak aangepast moet worden zodat alle betrokkenen er meer voordeel uit kunnen halen.

Verdien ik de investering terug?2024-03-24T17:09:51+01:00

Ja, met de huidige energiebelasting verdien je de investering in ongeveer 13 jaar terug (terwijl je gedurende 15 jaar energiebelasting terug krijgt). Dit project valt namelijk onder de regeling verlaagd tarief, ook wel de postcoderoos-regeling genoemd. Over de elektriciteit die is opgewekt met jouw aandeel in de panelen, wordt de energiebelasting afgetrokken van je elektriciteitsrekening (indirect salderen heet dat).

Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van de energiebelasting. Jouw jaarlijks financieel voordeel is hiervan afhankelijk. Wordt de energiebelasting hoger, dan verdien je de investering sneller terug. Wordt de energiebelasting lager, dan wordt de terugverdientijd langer. Ditzelfde geldt trouwens ook bij zonnepanelen op je eigen dak.

Op mijn energierekening staat dat ik al een bedrag terug krijg. Vervalt dat als ik mijn panelen te veel energie opwekken?2020-11-18T13:47:56+01:00

Nee, dat bedrag krijg je altijd terug, ook als dat betekent dat je belastingaanslag negatief wordt. Als je aanslag negatief wordt, krijg je dus niet alleen de energiebelasting terug van je energieleverancier maar ook nog (een deel van) de vaste korting van de belastingdienst.

Kan ik tussentijds wisselen van energieleverancier?2020-11-18T13:49:30+01:00

Ja, dat kan. Kijk wel of je nieuwe leverancier de postcoderoos regeling ondersteunt.

Kan ik bij dezelfde energieleverancier blijven?2020-11-18T13:48:38+01:00

Vrijwel alle energie-leveranciers werken inmiddels mee aan de postcoderoos regeling maar helaas nog niet allemaal. Check dus even van tevoren of jouw leverancier de postcoderoos regeling ondersteunt. Als dat zo is, kun je bij dezelfde leverancier blijven. Als dat niet zo is, moet je overstappen naar een leverancier die wel meedoet. Veel energieleveranciers helpen je bij de overstap.

Volgens de website van HIER opgewekt werken de volgende energieleveranciers mee aan de postcoderoos regeling: Essent, Greenchoice, Qurrent, Pure Energie, Eneco, Huismerk Energie, Anode, Delta, DE Unie, NLD, NLE, Servicehouse, Budget Energie, Engie, Nuon, De Groene Stroomfabriek, energiedirect.nl, E.On, Leon Zeewolde, Main Energie, Energie VanOns, OM | nieuwe energie, Sepa Green, Servicehouse.

Is Energiefabriek Spoorpark een zelfstandige coöperatie?2024-03-24T16:52:40+01:00

Ja, als je een of meer aandelen koopt voor dit project, word je automatisch lid van de Energiefabriek Spoorpark. Minstens een keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV).

Hoeveel jaren doe ik mee?2020-11-18T13:49:54+01:00

Als je een of meer aandelen koopt, krijg je 15 jaar de energiebelasting terug van de opbrengst van jouw aandeel in de zonnepanelen. Na 15 jaar stopt automatisch je deelname aan dit project en wordt de coöperatie Energiefabriek Spoorpark ontbonden. Als je eerder van je aandelen af wilt, kun je die geheel of gedeeltelijk te koop aanbieden. Misschien wil de volgende bewoner jouw aandeel overnemen of kun je het verkopen aan andere leden van de coöperatie?

Als dit allemaal niet lukt, zal de coöperatie je aandeel terugkopen. Over het algemeen zal de prijs dan wel iets lager zijn.

Hoeveel energie levert een paneel op?2024-03-24T17:22:15+01:00

De gemiddelde verwachte opbrengst is 235 kilowattuur (kWh) per zonnepaneel per jaar. Het ene jaar mogelijk 10% meer en het ander jaar mogelijk 10% minder. De werkelijke hoeveelheid wordt jaarlijks via je energierekening verrekend.

Hoe werkt teruggave energiebelasting?2024-03-24T17:24:07+01:00

Teruggave is gekoppeld aan de hoeveelheid elektriciteit die is opgewekt met het aantal zonnepanelen waarvoor men aandelen heeft genomen. De teruggave wordt uitgevoerd door de eigen energieleverancier, die van de coöperatie een opgave ontvangt van de opgewekte energie. Men hoeft daar zelf dus niets voor te doen.

Hoe is de aansprakelijkheid voor coöperatie-leden bij calamiteiten geregeld?2024-03-24T17:22:53+01:00

In de statuten is opgenomen dat de leden niet aansprakelijk zijn (UA). De risico’s zijn voor de coöperatie die verzekerd is voor:

  1. onheil van buiten (breuk, diefstal, etc.)
  2. stagnatie in stroomlevering
  3. wettelijke aansprakelijkheid.
De Postcoderoosregeling is inmiddels veranderd. Wat betekent dat voor dit project?2024-03-24T17:29:39+01:00

De regeling blijft in de huidige vorm bestaan naast de nieuwe regeling. De Belastingdienst heeft in 2019 een Aanwijzing afgegeven, die 15 jaar geldig is. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat verantwoordelijk is voor deze regeling, heeft toegezegd dat de Postcoderoosregeling aantrekkelijk zal blijven voor de deelnemers.

Ik wil graag op de wachtlijst

Vul onderstaand formulier in en laat ons uw interesse weten. Op dit moment zijn alle aandelen verkocht en hebben wij een wachtlijst ingesteld.

De plaatsing op de wachtlijst gaat op volgorde van binnenkomst van ingevuld onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*
Ga naar de bovenkant