Energiefabriek Spoorpark2023-01-10T12:23:08+01:00

Profiteren van zonne-energie zonder panelen op eigen dak?

Energiefabriek Spoorpark, eerste postcoderoosproject in Tilburg!

We zijn los: ook de laatste aandelen voor het zonneproject in het Spoorpark zijn verkocht.

De zonnepanelen leveren vanaf half december 2019 stroom. De deelnemers krijgen een gemiddeld rendement van circa 4 procent gedurende 15 jaar. Een wachtlijst is inmiddels ingesteld.

Binnen een jaar hebben we de plannen voor het eerste collectieve zonneproject in Tilburg vorm gegeven. In het nieuwe Spoorpark zijn op de gebouwen van scouting Esjeeka en Kiosk zonnepanelen gelegd waarmee Tilburgers zonder geschikt dak toch duurzaam stroom kunnen opwekken. Alle aandelen van 325 euro waren in geen tijd verkocht. Inmiddels is een wachtlijst opengesteld.

energiefabriek Spoorpark gebied

Voor wie?

Energiefabriek Spoorpark is voor inwoners van volgende postcodegebieden in de gemeente Tilburg:
– 5014 (Lovense Kanaaldijk)
– 5017 (Tivoli, Hoogvenne)
– 5021 (Trouwlaan, Oerle, Fatima, Broekhoven)
– 5025 (Westend, Korvel, Sint Anna)
– 5037 (De Reit, Zorgvlied)
– 5038 (Centrum, Noordhoek)
– 5041 (Theresia)
– 5042 (West, Het Zand)

287
panelen

46
huishoudens

325 euro
per aandeel

In 13 jaar
terugverdiend

Eerste postcoderoosproject van Tilburg draait op volle toeren!

Het veelgeprezen Spoorpark is ontstaan uit het grootste burgerinitiatief van Nederland. Niet meer dan logisch dus dat juist in dit park ook een collectief zonneproject moest komen. Officieel vanaf 1 januari 2020 wekken hier ruim 300 panelen duurzame energie op, ten gunste van de leden van de Energiefabriek Spoorpark. Hiermee is dit initiatief het eerste postcoderoosproject in Tilburg.
Halverwege 2020 bleek er ruimte voor uitbreiding op het dak van scouting Esjeeka en de Kiosk. Deze 32 extra panelen waren ook in een mum van tijd vergeven. Inmiddels investeren ruim 50 direct omwonenden in het zonneproject. Hiermee is de Energiefabriek Spoorpark een relatief kleinschalig initiatief, dat bijdraagt aan de exploitatie van het Spoorpark; de deelnemers een mooi rendement biedt en duurzame energie opwekt. Drie vliegen in een klap dus. Energiefabriek Spoorpark draait volledig op vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

geen afm toezicht

Voordat u daadwerkelijk inschrijft op de wachtlijst voor participaties/aandelen adviseren wij u het Informatiedocument Coöperatie Energiefabriek Spoorpark en Factsheet Energiefabriek Spoorpark volledig door te nemen.


Coöperatie Energiefabriek Spoorpark U.A. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74732676.


Frank Vermeulen – voorzitter

Als bewoner van de Bomenbuurt ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Spoorpark. Toen de kans zich aandiende om in het park een zonneproject te realiseren wilde ik hier graag aan meewerken. Je leert ontzettend veel van zo’n traject, je komt in contact met mensen die je niet zo snel zou ontmoeten en het is voor een doel dat ik van harte ondersteun. Uit de enthousiaste reacties en het grote animo voor de panelen blijkt wel dat we op de goede weg zijn met onze kleine Energiefabriek.

Maarten van der Hulst – secretaris

Op het huis waar ik nu twee jaar woon, het Spoorpark is op een steenworp afstand, kunnen met goed fatsoen niet de zonnepanelen die ik graag zou willen. Daarom ben ik bij Energiefabriek013 terecht gekomen en heb ik me aangesloten bij het nieuwe initiatief Energiefabriek Spoorpark. Mijn bouwtechnische achtergrond als architect is heel nuttig bij de ontwikkeling van het project. Ik heb een praktische en actieve rol in de uitwerking. Los hiervan is het veelbelovende Spoorpark een reden op zich om aan dit project mee te doen.

Toon van de Wetering – penningmeester

In de zomer van 2017 hoorde ik via vrienden van het project Oude Leij. Zelf had ik er graag aan mee gedaan, maar dat kon niet omdat ik niet in de goede postcode woonde.

Ik heb me toen opgegeven bij de Energiefabriek013 als belangstellende voor postcodeprojecten. Dit project kwam in de vorm van Energiefabriek Spoorpark. Bij de start van het project ben ik door Energiefabriek013 gevraagd om mee te werken aan de opzet van het project. Omdat ik sinds september 2016 met pensioen ben, besloot ik om er in te stappen. De samenwerking tussen het burgerinitiatief “Spoorpark” en het burgerinitiatief “Energiefabriek013” heeft mij gedurende de ontwikkeling van “Energiefabriek Spoorpark” alleen maar enthousiaster gemaakt.

Heb je interesse in de zonnepanelen van Energiefabriek Spoorpark?

Alle panelen zijn inmiddels gereserveerd. Vul het formulier in om je aan te melden voor de wachtlijst.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Zijn aandelen van de coöperatie verhandelbaar?2020-11-18T13:56:28+01:00

De aandelen zijn verhandelbaar. Het is denkbaar dat deelnemers hun aandeel willen verkopen bijvoorbeeld omdat ze hun huis verkopen. De coöperatie zal de verkoop tussen leden en aan nieuwe leden van de wachtlijst bevorderen. De aandelen blijven namelijk tot het einde van de looptijd belastingvoordeel opleveren. De coöperatie zelf zal de aandelen alleen in het uiterste geval en tegen boekwaarde terugnemen. Bij verhuizen uit de postcode vervalt het voordeel van de energiebelasting, maar het verkopen ervan is dan niet verplicht.

Wie kan deelnemen?2020-11-20T15:44:47+01:00

Iedereen in het postcodegebied: 5014, 5017, 5021, 5025, 5037, 5038, 5041 en 5042 (de letters van de postcode doen er niet toe) kan meedoen. Dit geldt voor woningeigenaren, huurders en ondernemers. Voorwaarde is dat je een elektriciteitscontract op jouw naam hebt staan. Voor bedrijven geldt dat ze een kleinzakelijke elektriciteitsaansluiting moeten hebben (dus maximaal 3×80 Ampère). Degene die zich hebben ingeschreven voor de Zon-op-andermans-dakprojecten van Energiefabriek013 krijgen als eerste de kans om zich in te schrijven.

Welke energieleverancier is het makkelijkste?2020-11-18T13:49:05+01:00

De coöperatie heeft nog geen keuze gemaakt voor een energieleverancier, waar we de opgewekte stroom aan verkopen. Sommige energieleveranciers bieden de coöperatie een hogere prijs voor de stroom afhankelijk van het aantal leden dat ook bij hun klant is. Als we zo’n contract afsluiten, zullen we dat direct aan de leden laten weten.

Bij welke energieleverancier je ook je stroom afneemt, je hoeft verder zelf niets te doen. Je krijgt namelijk elk jaar een creditnota toegestuurd van jouw energieleverancier. Hiervoor stuurt coöperatie Energiefabriek Spoorpark een opbrengstcertificaat met de hoeveelheid opgewekte kWh van jouw aandeel in de panelen naar jouw energieleverancier.

Wat mag men verwachten van de winstuitkering aan de leden?2020-11-18T13:54:31+01:00

Winstuitkering hangt af van de restwaarde na 15 jaar en het resultaat van de onderhandelingen met de gebouweigenaren die we tegen die tijd zullen aangaan. De basisafspraak die is gemaakt, is dat de gebouweigenaren dan de installatie over zullen nemen en daar een vergoeding voor zullen betalen.

Wat kost het?2020-11-18T13:47:00+01:00

Het kost € 325 per aandeel. Energiefabriek Spoorpark verkoopt de opgewekte elektriciteit aan een duurzame energieleverancier en betaalt met de opbrengst daarvan de overige projectkosten (bijvoorbeeld onderhoud en verzekeringen).

Wat is Energiefabriek Spoorpark?2020-11-18T13:43:32+01:00

Een energiecoöperatie die duurzame elektriciteit opwekt via 250 zonnepanelen op het nieuwe dak van de scouting Esjeeka en dat van de Kiosk in het Spoorpark. Hiermee kun je 15 jaar lang profiteren van aftrek van energiebelasting.

Wat gebeurt er na 15 jaar?2020-11-18T13:52:35+01:00

Na 15 jaar wordt in principe de coöperatie opgeheven, tenzij de leden in de loop van de tijd anders beslissen, omdat dat om allerlei redenen interessanter of aantrekkelijker is. De installatie wordt dan verkocht aan de gebouweigenaren, omdat de installatie dan nog zo’n 10 jaar elektriciteit blijft produceren, maar het belastingvoordeel voor de deelnemers eindigt. Met de gebouweigenaren is afgesproken dat in het 15e en laatste jaar bekeken wordt of de afspraak aangepast moet worden zodat alle betrokkenen er meer voordeel uit kunnen halen.

Wanneer is het interessant?2020-12-23T11:01:45+01:00

Als je een bijdrage wilt leveren aan een beter milieu en:

 • je eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen (bijvoorbeeld door schaduw van grote bomen of omdat het op het noorden ligt), of
 • als je zonnepanelen op je eigen dak lelijk vindt, of
 • als je in een monument woont waar geen zonnepanelen op mogen, of
 • als je een gezamenlijk dak hebt waar niet voldoende panelen op kunnen (bijvoorbeeld appartementencomplex).
Waar liggen de zonnepanelen?2020-11-18T13:43:43+01:00

Op een gloednieuw gebouw (gebouwd in 2019) van scouting Esjeeka en van de Kiosk in het Spoorpark in Tilburg. Het dak is gericht op het zuiden, heeft een kleine hellingshoek naar het noorden maar is geheel vrij van schaduw. De zonnepanelen worden in een oost-westopstelling geplaatst.

Verdien ik de investering terug?2020-11-18T13:47:23+01:00

Ja, met de huidige energiebelasting verdien je de investering in ongeveer 13 jaar terug (terwijl je gedurende 15 jaar energiebelasting terug krijgt). Dit project valt namelijk onder de regeling verlaagd tarief, ook wel de postcoderoos-regeling genoemd. Over de elektriciteit die is opgewekt met jouw aandeel in de panelen, wordt de energiebelasting afgetrokken van je elektriciteitsrekening (indirect salderen heet dat).

De energiebelasting is in 2019 € 0,119 inclusief BTW. Dat is ongeveer tweederde van het totale elektriciteitstarief. Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van de energiebelasting. Jouw jaarlijks financieel voordeel is hiervan afhankelijk. Wordt de energiebelasting hoger, dan verdien je de investering sneller terug. Wordt de energiebelasting lager, dan wordt de terugverdientijd langer. Ditzelfde geldt trouwens ook bij zonnepanelen op je eigen dak. Bij het tarief voor energiebelasting dat nu geldt, kom je uit op een rendement van tussen de 3 en 4%.

Vanwaar de oost-west oriëntatie van de zonnepanelen?2020-11-18T13:57:14+01:00

Het gebouw ligt met voorzijde op het zuiden en is langwerpig in oost-west richting met een flauwe dakhelling naar het noorden. Bij paneeloriëntatie op het zuiden geeft het voorste paneel extra veel schaduw op het daar achter liggende, dat is bij oost-westoriëntatie niet het geval. Zo kunnen er ook meer zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

Op mijn energierekening staat dat ik al een bedrag terug krijg. Vervalt dat als ik mijn panelen te veel energie opwekken?2020-11-18T13:47:56+01:00

Nee, dat bedrag krijg je altijd terug, ook als dat betekent dat je belastingaanslag negatief wordt. Als je aanslag negatief wordt, krijg je dus niet alleen de energiebelasting terug van je energieleverancier maar ook nog (een deel van) de vaste korting van de belastingdienst.

Met hoeveel aandelen kan ik meedoen?2020-11-18T13:46:02+01:00

Je kunt al meedoen met 1 aandeel. Een aandeel komt overeen met de opbrengst van een zonnepaneel. Het maximum is afhankelijk van je eigen verbruik, want je krijgt alleen energiebelasting terug over je eigen verbruik. Deel je jaarverbruik door de verwachte opbrengst van een zonnepaneel (235 kilowattuur per jaar). Neem daar 85% van, want in de komende 15 jaar ga je hoogstwaarschijnlijk nog wat energie besparen. Rond dit getal naar beneden af, en je hebt het maximum aantal aandelen dat je kunt kopen.

Rekenvoorbeeld:

 • Jaarverbruik: 2500 kilowattuur
 • 2500 gedeeld door 235 = 10,63
 • 10,63 x 85 % = 9,04
 • 9,04 afronden naar beneden = 9 aandelen

Bedrijven kunnen maximaal 42 aandelen kopen. Als ondernemers mee willen doen, kunnen ze persoonlijk advies krijgen. Stuur hiervoor een mail naar info@energiefabriekspoorpark.nl.

Kan ik tussentijds wisselen van energieleverancier?2020-11-18T13:49:30+01:00

Ja, dat kan. Kijk wel of je nieuwe leverancier de postcoderoos regeling ondersteunt.

Kan ik bij dezelfde energieleverancier blijven?2020-11-18T13:48:38+01:00

Vrijwel alle energie-leveranciers werken inmiddels mee aan de postcoderoos regeling maar helaas nog niet allemaal. Check dus even van tevoren of jouw leverancier de postcoderoos regeling ondersteunt. Als dat zo is, kun je bij dezelfde leverancier blijven. Als dat niet zo is, moet je overstappen naar een leverancier die wel meedoet. Veel energieleveranciers helpen je bij de overstap.

Volgens de website van HIER opgewekt werken de volgende energieleveranciers mee aan de postcoderoos regeling: Essent, Greenchoice, Qurrent, Pure Energie, Eneco, Huismerk Energie, Anode, Delta, DE Unie, NLD, NLE, Servicehouse, Budget Energie, Engie, Nuon, De Groene Stroomfabriek, energiedirect.nl, E.On, Leon Zeewolde, Main Energie, Energie VanOns, OM | nieuwe energie, Sepa Green, Servicehouse.

Kan de coöperatie ook zonnepanelen op andere daken in het postcoderoosgebied in eigendom hebben?2020-11-18T13:55:24+01:00

Ja, er is voor een gunstiger exploitatie ook gezocht naar (neven)daken, maar nog zonder resultaat. Dit kan ook in de toekomst nog.

Is het bij deelname aan het project van belang of de eigen energieleverancier groen of grijs is?2020-11-18T13:52:47+01:00

Nee, de energiebelasting op groene en grijze stroom is gelijk. Ook bij het dag- en nachttarief van elektriciteit is er geen verschil in de energiebelasting.

Is er een prospectus?2020-11-18T13:51:23+01:00

Nee, voor de activiteiten van Energiefabriek Spoorpark geldt namelijk geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen daardoor buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het project is wel aangemeld bij de AFM. En we hebben documenten opgesteld met alle relevante financiële informatie. Die documenten voldoen aan de eisen van de AFM.

Is er een minimumafname voor het aantal zonnepanelen?2021-03-31T23:10:47+02:00

Neen

Is Energiefabriek Spoorpark een zelfstandige coöperatie?2020-11-18T13:51:02+01:00

Ja, als je een of meer aandelen koopt voor dit project, word je automatisch lid van deze coöperatie. Er is inmiddels een bestuur voor de coöperatie. Op de eerste ALV van de Coöperatie Energiefabriek Spoorpark draagt Energiefabriek013 de verantwoordelijkheid voor dit project in zijn geheel over aan het bestuur van Energiefabriek Spoorpark. Dan gaat Energiefabriek013 zelf weer aan de slag met volgende projecten om Tilburg te verduurzamen.

Is dit gunstiger dan groene stroom inkopen?2020-11-18T13:45:01+01:00

Ja. Je krijgt gedurende 15 jaar energie-belasting terug over de opgewekte energie (in 2019: 11,9 eurocent per kWh, inclusief BTW). Bovendien wek je met jouw aandeel in de panelen zelf groene stroom op, en draag je zo een steentje bij aan de zo noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving.

Is de coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?2020-11-18T13:51:43+01:00

De coöperatie is op 2 mei 2019 ingeschreven bij de KvK.

Hoeveel mensen kunnen meedoen?2020-11-18T13:46:32+01:00

Er komen 250 zonnepanelen op het dak van het gebouw. Dat is genoeg voor het elektriciteitsverbruik van 25 tot 30 gezinnen. De verkoop van de aandelen gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvraag plus betaling.

Hoeveel jaren doe ik mee?2020-11-18T13:49:54+01:00

Als je een of meer aandelen koopt, krijg je 15 jaar de energiebelasting terug van de opbrengst van jouw aandeel in de zonnepanelen. Na 15 jaar stopt automatisch je deelname aan dit project en wordt de coöperatie Energiefabriek Spoorpark ontbonden. Als je eerder van je aandelen af wilt, kun je die geheel of gedeeltelijk te koop aanbieden. Misschien wil de volgende bewoner jouw aandeel overnemen of kun je het verkopen aan andere leden van de coöperatie?

Als dit allemaal niet lukt, zal de coöperatie je aandeel terugkopen. Over het algemeen zal de prijs dan wel iets lager zijn.

Hoeveel energie levert een paneel op?2020-11-18T13:45:36+01:00

De gemiddelde verwachte opbrengst is 235 kilowattuur (kWh) per zonnepaneel per jaar. Het ene jaar mogelijk 10% meer en het ander jaar mogelijk 10% minder. De werkelijke hoeveelheid wordt jaarlijks via je energierekening verrekend.

Hoe werkt teruggave energiebelasting?2020-11-18T13:56:53+01:00

Teruggave is gekoppeld aan de hoeveelheid elektriciteit die is opgewekt met het aantal zonnepanelen waarvoor men aandelen heeft genomen. De teruggave wordt uitgevoerd door de eigen energieleverancier, die van de coöperatie een opgave ontvangt van de opgewekte energie. Men hoeft daar zelf dus niets voor te doen.

Hoe is de aansprakelijkheid voor coöperatie-leden bij calamiteiten geregeld?2021-03-31T22:32:22+02:00

In de statuten is opgenomen dat de leden niet aansprakelijk zijn (UA). De risico’s zijn voor de coöperatie die een verzekering af zal sluiten voor:

 1. onheil van buiten (breuk, diefstal, etc.)
 2. stagnatie in stroomlevering
 3. wettelijke aansprakelijkheid.
Het is bekend dat de Postcoderoosregeling zal veranderen. Zijn deze veranderingen al bekend?2020-11-18T13:54:09+01:00

Voorlopig blijft de regeling in de huidige vorm nog bestaan. De Belastingdienst zal ook een Aanwijzing afgeven, die 15 jaar geldig is. Minister Wiebes heeft aangekondigd de regeling te willen veranderen maar het is nog niet duidelijk hoe. De minister heeft daarbij verklaard dat de regeling hoe dan ook aantrekkelijk zal blijven voor de deelnemers.

Ik wil graag op de wachtlijst

Vul onderstaand formulier in en laat ons uw interesse weten. Op dit moment zijn alle aandelen verkocht en hebben wij een wachtlijst ingesteld.

De plaatsing op de wachtlijst gaat op volgorde van binnenkomst van ingevuld onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*
Ga naar de bovenkant