Quirijnstok is één van de proefprojecten, waarin gekeken wordt hoe een wijk aardgasvrij gemaakt kan worden. De gemeente Tilburg heeft hiervoor een subsidie gekregen van het Ministerie van BZK. Onder de bewoners die actief meedenken, bevinden zich ook leden van Energiefabriek013. Arno van Bavel is één van hen en hij vertelt over zijn ervaringen.

Mijn naam is Arno van Bavel. Ik ben 65 jaar. Na mijn studie ben ik gaan werken in de verwarming, koeling en ventilatie. Ik heb mij daarbij bezig gehouden met onderhoud, storingen en het beheren van gebouwen met hun technische installaties. Op dit moment ben ik actief in de door de gemeente opgerichte werkgroep die zich bezig houdt met hoe onze wijk Quirijnstok van het aardgas af kan. Ik vind het leuk om mijn ervaringen daarin via deze nieuwsbrief te delen. 

De eerste maanden heb ik mij ingelezen en heb ik presentaties, discussies en vergaderingen bijgewoond. Ook heb ik  voorbeeldprojecten bezocht. Dit alles heeft mij een interessant beeld opgeleverd over de grote uitdaging waar we voor staan. Een uitdaging voor onze wijk, de gemeente Tilburg, heel Nederland en zelfs heel de wereld. Loskomen van fossiele brandstoffen op weg naar een duurzame opwekking van de energie die we met z’n allen nodig hebben. Moeilijk? Uitdagend? Intrigerend? Mogelijk? Ja, allemaal waar.

Samen met twee andere wijkbewoners neem ik deel aan de werkgroep van de gemeente Tilburg. De opdracht is: Hoe Quirijnstok van het aardgas af kan. Daarnaast is er een wijkteam gevormd. Daarin zitten geïnteresseerde wijkbewoners. Vragen waar binnen het wijkteam over wordt gesproken zijn bijvoorbeeld: wat gaat er gebeuren, wat betekent dit voor bewoners, waarom van het aardgas af, hoe dan, onze huizen aanpassen, isoleren, wie gaat dat betalen. Daar wil ik bij zijn, een vinger aan de pols houden. 

In de werkgroep zitten naast de drie bewoners, een gemeentelijk projectleider en een projectmanager. Ook een aantal woningbouwverenigingen zit aan tafel. De woningen in Quirijnstok worden bewoond door eigenaar-bewoners en huurders. Een deel van de huurwoningen kent particuliere verhuurders. De wijk kent hoogbouw, appartementen, rijtjes huizen, drive-in woningen, vrijstaande huizen, enzovoort. Zeer divers bebouwd en wat betreft isolatie variërend van zeer goed geïsoleerde nieuwbouw tot aan vrijwel niet geïsoleerde woningen. 

Er is een pad uitgestippeld om te komen tot een warmteplan voor onze wijk. De werkgroep is dat pad aan het doorlopen. Momenteel is een adviesbureau per woning aan het uitrekenen wat het voor elke woning betekent. Maar er wordt ook gekeken naar wat de warmtetransitie buiten de woning inhoudt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de techniek, maar ook naar de CO2 besparing en de financiële consequenties. Hiervoor zijn drie scenario’s uitgewerkt die doorgerekend worden:

1. Inzet van het warmtenet vanuit de Amercentrale, 

2. Een warmtepomp met een bodemwisselaar per huis, 

3. Warmte halen uit het Wilhelminakanaal, dat opslaan in de zomer in de bodem. Hierbij wordt de warmte door middel van een centrale warmtepomp(en) op de benodigde temperatuur gebracht. 

Daarnaast hebben we aangegeven dat er ook gekeken moet worden naar de mogelijkheid om in de toekomst waterstof  bij te laten dragen aan een duurzame warmtelevering. 

Het is fijn om mijn kennis mee in te zetten om dit vraagstuk mee te helpen oplossen. Op weg naar een duurzame energieopwekking.

Met vriendelijke groet, 

Arno van Bavel