In onze regio Hart van Brabant wordt hard gewerkt aan een Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Ook de energiecoöperaties denken daarover mee. Hieronder een update.

Klimaattafels

Zoals in eerdere nieuwsbrieven van onze Energiefabriek 013 al is toegelicht telt het nationaal Klimaatakkoord een vijftal klimaattafels (Elektriciteit, Gebouwde Omgeving, Industrie, Landbouw, Mobiliteit). Aan deze tafels zijn afspraken gemaakt over het realiseren van doelen. Deze zijn vorig jaar vastgelegd in het landelijke Klimaatakkoord. De doelen vanuit de tafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving zullen voor een groot deel regionaal ingevuld moeten worden. Vandaar dat deze opgaven nu verder worden uitgewerkt in dertig zogenaamde Regionale Energie Strategieën. 

Hart van Brabant

Ook onze regio Hart van Brabant is bezig zo’n strategie te ontwikkelen. Bijzonder is daarbij dat daarin ook klimaatadaptatie wordt meegenomen. Dat betekent dat ook maatregelen worden voorbereid om antwoord te kunnen geven op de nu al zichtbare effecten van de klimaatverandering. Denk aan hitte, droger, natter, weerextremen. Inmiddels is de ontwikkeling van de Regionale Energie en Klimaat Strategie voor regio Hart van Brabant al ver gevorderd. Vele organisaties (waaronder de 14 lokale energiecoöperaties in onze regio) en overheden werken daarbij samen. Er is o.a. een ontwikkelscenario voor de realisatie van windenergie opgesteld. Ook wordt er gewerkt aan een kader waarbinnen zonne-energieprojecten kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zal de REKS zich richten op onder andere energiebesparing, warmte infrastructuren, mogelijkheden voor lokale participatie in duurzame energie projecten en natuurlijk klimaatadaptatie.

Voor de laatste ontwikkelingen binnen de REKS wordt via een nieuwsbrief regelmatig verslag gedaan. 

De REKS-nieuwsbrief van medio februari vind je hier.

Die van maart vind je hier.

https://mailchi.mp/regio-hartvanbrabant/reks-update-nieuws-activiteiten-en-agenda-over-de-regionale-energie-en-klimaatstrategie-3913218?e=faa0c2c60d