Van de voorzitter: 2e lustrum Energiefabriek013

Tien jaar alweer bestaat de Energiefabriek013. Ik herinner me het eerste lustrum nog goed, met Helga van Leur. Wat vliegt de tijd. Er is intussen veel gebeurd, maar ook weer veel te weinig om de opwarming van de aarde beneden de 1,5 graad te houden. Grote delen van de wereldbevolking ondervinden daar nu al de ernstige gevolgen van, evenals de natuur, de biodiversiteit en het milieu.

Energiefabriek013 en haar leden doen wat ze kunnen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen: (zonne)projecten opzetten, Tilburgers individueel en per wijk adviseren over energiebesparing, informatiebijeenkomsten organiseren, invloed uitoefenen op de politiek. Dat doen we samen met andere energiecoöperaties en de gemeente Tilburg.

Diederik Samsom

Bij de viering van het tweede lustrum willen we de balans opmaken: waar staan we nu, van wereldwijd tot achter de voordeur? We hebben een spreker gevonden die dat speelveld overziet: Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, met als aandachtsgebied de verduurzaming van Europa, de Green Deals, enzovoort. Wij kennen Diederik Samsom natuurlijk ook als voormalig leider van de PvdA, maar in dit verband belangrijker als oud-campagneleider van Greenpeace en voorzitter van één van de klimaattafels.

Save the date: 8 september

De datum: vrijdagmiddag 8 september tot in het begin van de avond. Dagvoorzitter is Frank van Pamelen. We zijn nog bezig met het programma en het is nog onder voorbehoud. Maar reserveer de datum alvast in je agenda! Het aantal plaatsen is beperkt. Leden en genodigden krijgen voorrang, daarna andere belangstellenden in volgorde van aanmelding. Meer informatie volgt.

Marc Vintges, voorzitter Energiefabriek013