Hoe kan het warmtenet (de stadsverwarming) in Tilburg een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Tilburg? Die vraag stond centraal op de studiebijeenkomst op woensdagavond 27 november, georganiseerd door de Energiefabriek013. Heet hangijzer daarbij is dat de de bron van het warmtenet – de Amercentrale – grotendeels wordt gestookt op biomassa.

Inleiders waren Job van den Berg, programmaregisseur verduurzamen Amerwarmtenet, Frank Soons van Ennatuurlijk, Chris Scheerder van RWE/Amercentrale en Johan Vollenbroek van Mobilisation. Hun verhalen en ervaringen zorgde voor een interessante en pittige discussie met de zaal met ongeveer 60 belangstellenden.

Om te zien hoe het warmtenet in de praktijk werkt, werd de maandag ervoor een excursie georganiseerd naar het tussenstation van Ennatuurlijk op Vossenberg en naar de Amercentrale in Geertruidenberg. In de Amercentrale kon men zien hoe de warmte die vrij komt bij het opwekken van energie via het Amernet verspreid wordt over huishoudens én bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made. Zij gebruiken de warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater.

Meer weten: download de presentaties

duurzaam verwarmen