Is je eigen dak niet geschikt voor zonnepanelen? Dan kun je groene stroom opwekken op een andere locatie. Energiefabriek013 heeft twee nieuwe postcoderoosprojecten in ontwikkeling. 

Energiefabriek Armhoef

Op de daken van de basisschool Armhoefse Akkers en van GGz Breburg (Jan Wierhof) wordt een postcoderoosproject ontwikkeld van 600 zonnepanelen. Beide eigenaren van de daken hebben de intentieovereenkomst getekend. De installateur heeft een voorlopig legplan gemaakt voor de panelen en de aansluiting daarvan op het netwerk van Enexis. Omwonenden hebben inmiddels al op 360 panelen ingetekend. En dat terwijl de geplande informatieavonden vanwege de Corona-crisis niet door konden gaan. 

De werkgroep heeft een bredere ambitie dan alleen energie opwekken. Het zonneproject komt ook aan bod in de lessen op de basisschool. Naar een manier om dit te verbinden met de GGz wordt nog gezocht. En ook wil de werkgroep dat de nieuw te vormen coöperatie een bijdrage kan leveren aan het opzetten van andere duurzaamheidsinitiatieven.

Energiefabriek Kempenbaan/A58 (De Energiemuur)

Energiefabriek013 heeft van de gemeente Tilburg de mogelijkheid gekregen om op de geluidswal tussen het nieuwe Van Der Valkhotel en het Elisabethziekenhuis een zonneproject te ontwikkelen. Een werkgroep van Energiefabriek013 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek. De geluidswal bestaat uit vervuilde grond met daaroverheen een leeflaag van 1 meter. Die leeflaag mag niet doorboord worden. Dit maakt het project ingewikkelder. Daarnaast is de geluidswal een blikvanger voor wie vanuit Eindhoven langs Tilburg komt. We willen daarom niet volstaan met een groot zwart vlak van zonnepanelen. We bekijken de mogelijkheid van het plaatsen van kleine windmolens. En de kansen op ecologisch vlak: de zonneweide kan een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Ook willen we de energietransitie bereikbaar maken voor alle Tilburgers, dus ook mensen met weinig geld. Daarom zal een deel van het project ingericht worden als een sociaal project, waarbij men voor een laag bedrag kan participeren. De wal biedt ruimte voor ruim 4.000 zonnepanelen. Zo’n groot project vraagt ook om een andere financieringsstructuur. Tenslotte wil de werkgroep bekijken of er ruimte is voor meer experimentele ontwikkelingen op technisch vlak. Denke bijvoorbeeld aan het omzetten van stroom in waterstof, het koppelen van de installatie aan die van het ziekenhuis, het opslaan van elektriciteit, en het opwekken van warmte. 

Alles bijeen is dit een project met veel mogelijkheden en veel uitdagingen. De werkgroep neemt de tijd om deze zorgvuldig te onderzoeken. Als de uitkomst van de haalbaarheidsstudie positief is, wordt het project verder ontwikkeld.