Er is afgelopen half jaar veel gebeurd.

We hebben een zeer informatieve avond over burgerberaden gehad. Een kleine kerngroep is aan de slag om een burgerberaad in Tilburg voor te bereiden.

Er was eind september een succesvolle excursie naar het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen ICDuBo. Daar hebben we veel geleerd. We gaan die excursie in het voorjaar herhalen.

Ons grote zonneproject Kempenbaan maakt kleine stapjes richting realisatie. We hopen de opgewekte elektriciteit via het ziekenhuis te kunnen terug leveren maar daar zitten best veel technische en financiële haken en ogen aan.

Eenergiefabriek013 neemt een kleiner project van zonnepanelen op een dak van een flat in de Reit over. Er hebben zich intussen ruim voldoende liefhebbers voor aangemeld. Andere projecten komen er aan. Langzaam aan willen we ook warmteprojecten starten.

We leveren input en werken samen met de gemeente en collega energiecoöperaties bij gemeentebrede projecten zoals de energie-adviezen. De makelaars in Tilburg en omgeving hebben we opgeroepen om nieuwe bewoners een energie-advies te laten aanvragen. We hielden een druk bezochte informatieavond over energie-advies in de wijk Fatima, en begin 2023 volgt de wijk Korvel.

De ambities zijn hoog en dat moet ook om de klimaatdoelstellingen te halen. Woorden alleen zijn niet genoeg. Het gaat om handen uit de mouwen. Wie komt ons ondersteunen? Dat mag in bestaande projecten zijn maar ook in zelf aangedragen projecten.

Edward Theunissen komt het bestuur versterken. Het bestuur zoekt nog een penningmeester.

In 2023 zal Energiefabriek013 haar tienjarig bestaan vieren. Wie ideeën heeft en/of wil meewerken aan de invulling daarvan, is van harte uitgenodigd. Stuur een mailtje naar info@energiefabriek013.nl.

 

Veel leesplezier!

 

Marc Vintges, voorzitter energiefabriek013