Met één bodembron de warmtepompen van vijf woningen voeden. Itho Daalderop komt – met een concept dat flink op dure bronboringen bespaart en een alternatief vormt voor de lucht/water-warmtepomp of stadsverwarming in renovatie.

Het Warmtepompnet is een concept voor de projectmatige renovatiemarkt. Deze worden nu nog nauwelijks voorzien van bodemgebonden systemen, ondanks het feit dat deze warmtepompinstallaties energetisch goed presteren en de mogelijkheid tot gratis koeling geven. De kosten van de boringen, plus overlast die het met zich meebrengt, zijn voor veel opdrachtgevers te gortig. Omdat lucht/water-warmtepompen, of collectieve warmtenetten juist voor kleine projecten ook niet overal de handjes op elkaar krijgen, bedacht Itho Daalderop een mixvorm van eigenschappen van verschillende systemen: een mini-warmtenet met bodembron.

Diepe bron

Per vijf woningen wordt dan één heel diepe bron geboord van ongeveer 300 meter, die groot genoeg is om aan de vraag van het aangesloten woningblok te voldoen. De boring wordt dan op een plek gedaan waar de overlast het minst is. De woningen hebben wel elk hun eigen warmtepomp (WPU 5G), maar delen enkel de bron. Die bron is onderhoudsvrij. De pompen in de individuele warmtepompen zorgen ervoor dat de energiestromen in gang worden gezet. De investering in de boring kan over vijf woningen worden uitgesmeerd en dat maakt bodemenergie plots een stuk minder onaantrekkelijk. De uiteindelijke afrekening van het verbruik, gebeurt gewoon per woning.

Ervaringen

Een gezamenlijke bron wordt vaker toegepast, maar dan met name in gestapelde bouw. Itho Daalderop heeft al twintig jaar ervaring met bodemgebonden warmtepompsystemen. Het bedrijf heeft al 20.000 systemen opgeleverd en monitort die vanaf 2006. Met de ervaringen uit de renovatie en de tests met het warmtepompnet op zak, introduceert het bedrijf het concept op de VSK, maar dan voor grondgebonden (huur)woningen.

Voordeel: kleinere projecten

Voordeel voor de corporatie is dat niet gelijk een hele wijk hoeft te worden aangepakt. Het voordeel voor de installateur is dat hij in tegenstelling tot warmtenetten goede omzetmogelijkheden heeft, onderhoudscontracten kan aanbieden en hierin niet wordt gestuurd door de aanbieder van het warmtenet. Hoewel aangeraden wordt de woning eerst goed te isoleren voor de toepassing van lage temperatuurverwarming, zou het ook aangesloten kunnen worden op een bestaand afgiftesysteem. Bijkomend voordeel van de toepassing van bodemwarmte is verder dat met het systeem ook gekoeld kan worden.

Bron: www.aannemersvak.nl 21 januari 2020