Op donderdagavond 20 mei 2021(vanaf 19.30 uur) zal de Algemene Ledenvergadering van Energiefabriek013 plaatsvinden. Op deze ALV staat o.a. de vaststelling van de jaarrekening 2020 op de agenda. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan een inhoudelijk thema. Vanwege de  coronamaatregelen is de ALV online. Alle leden krijgen een persoonlijke uitnodiging met de stukken voor de vergadering per mail.