Voortgang Energiefabriek Kempenbaan

 

Netaansluiting opgelost

Met het Elisabethziekenhuis hebben we overeenstemming bereikt over de netaansluiting. Via een gestuurde boring leggen we de leidingen aan die de opgewekte elektriciteit transporteert naar de aansluiting bij het ziekenhuis. Daarmee hebben we een oplossing voor het probleem van de netcongestie (een soort file op het elektriciteitsnet). Enexis is op de hoogte en stemt in met deze oplossing. Voor de meerkosten van deze aansluiting hebben we een oplossing kunnen vinden met gemeente Tilburg en het Elisabethziekenhuis. De deelnemers aan dit project hoeven die meerkosten dus niet te betalen.

Vergunningen bijna rond

De ‘grote’ omgevingsvergunning voor het zonnepark is klaar om verstrekt te worden zodra waterschap De Dommel haar bezwaar daartegen intrekt. Dat bezwaar gaat over de gestuurde boring – onder de Nieuwe Leij door – naar het Elisabethziekenhuis. Voor die boring hebben we een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig. Die watervergunning moet het waterschap afgeven. En zolang die watervergunning niet is afgegeven, geldt nog het bezwaar tegen de ‘grote’ omgevingsvergunning. Inmiddels hebben we mondelinge overeenstemming met het waterschap. Dus het is een kwestie van tijd dat de watervergunning en de omgevingsvergunning worden afgegeven. En dan zijn deze ook direct onherroepelijk.

Tenslotte hebben we ook nog toestemming nodig van Rijkswaterstaat om een hek te kunnen plaatsen. Vergeleken met de overige vergunningen is dit ‘klein bier’. Zodra de vergunningen zijn afgegeven, vragen we de subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Belangstelling voor het sociale project

Voor het sociale project binnen Energiefabriek Kempenbaan is landelijk veel belangstelling. Dat Tilburgers ‘met een smalle beurs’ zelf niet hoeven te investeren maar wel meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark, spreekt erg aan. Dat vinden we natuurlijk heel leuk. Maar we zijn terughoudend met het uithangen van de vlag; laten we eerst maar bewijzen dat het in de praktijk ook echt werkt! En dat kan pas als die deelnemers zijn geworven en het zonnepark operationeel is.

Aanbesteding

Vier bedrijven hebben aangegeven mee te willen doen aan de aanbesteding van het project. De aanbestedingsdocumenten zijn we nu aan het voorbereiden. Waarschijnlijk weten we aan het einde van deze zomer wie het project voor ons gaat realiseren.

Erfpacht

De grond waar we het zonnepark op gaan bouwen is eigendom van gemeente Tilburg. De overeenkomst over de erfpacht is afgestemd met de gemeente.

Prijs blijft 100 euro

Het ontwikkelen van het project duurt langer dan we hadden verwacht. Ook vallen de kosten iets hoger uit. Om dit te overbruggen hebben we de lening van een aantal leden van Energiefabriek013 verlengd, en heeft het bestuur zich garant gesteld voor het resterende deel. De financiering van de investering in de installatie is al toegezegd. Daardoor kunnen we de prijs per participatie handhaven op 100 euro.

Lees meer over de achtergronden van Energiefabriek Kempenbaan. >> https://energiefabriek013.nl/projecten/energiefabriek-kempenbaan/