Het was een bijzondere vergadering, de Algemene Ledenvergadering van 1 juli 2020, met ongeveer 26 deelnemers in ZOOM. Na een digitale inloop (hoe zet ik mijn microfoon aan, hé ben ik nu in beeld, wat zit je haar leuk, mooie achtergrond heb jij, oh waar zit je aan het strand…..) startte de vergadering stipt om 19.30 uur. Lucia benadrukte dat deze ALV een informerend karakter had en heeft een en ander toegelicht over de veranderingen in het bestuur. Daar hebben zich afgelopen tijd veel discussies voorgedaan over de  ‘richting´ waarin Energiefabriek013 zich zou moeten ontwikkelen. Willen we meer gaan samenwerken met andere corporaties? Die vraag is zowel actueel voor het opstellen van energieadviezen (met de andere 4 Tilburgse corporaties) als in het kader van de REKS (met de andere 13 coöperaties in Hart van Brabant). Ook met de ledenraad zijn hierover gesprekken gehouden. En het was ook de aanleiding voor deze Algemene Ledenvergadering. De discussies hebben mede geleid tot het aftreden van bestuursleden Peter Beijer, Pieter Biemans en Jelle Zijlstra. Peter en Pieter zullen wel actief blijven binnen Energiefabriek013. 

Hierna hebben wij vier boeiende presentaties gehad waar na iedere presentatie de mogelijkheden was via de chat-functie vragen te stellen. Achtereenvolgens was er een presentatie:

  • door Pieter over de REKS, de Regionale Energie en Klimaat Strategie, waarin de plannen voor duurzame energie voor Hart van Brabant worden uitgewerkt.
  • door Arnoud over het onderdeel participatie in de REKS en de  rol van energiecoöperaties hierin.
  • door Frans Lemmens over de transitievisie warmte waarin aangegeven zal worden hoe Tilburg van het aardgas af zal geraken. In de eerste fase gaat het om het ‘wat’: welke warmtebronnen zijn er beschikbaar, welke technieken zullen waar toegepast gaan worden. 
  • door Lucia over de visie van het bestuur op de organisatie van Energiefabriek013. 

Na deze informatieve ALV volgt in het najaar een ALV die ook besluitvormend zal zijn. De vergadering werd besloten met een oproep aan leden om zich te melden voor een rol in het bestuur of de ledenraad. Belangstellenden kunnen zich melden via het contactformulier op de site https://energiefabriek013.nl/contact/. We bespreken graag met je wat de mogelijkheden zijn.