De Werkgroep Energie en Warmte van Energiefabriek013 is nu een jaar bezig. De volgende thema’s staan centraal:

  1. Samenwerken met sleutelpartners

In elk beleidsverhaal, zo ook in het nieuwe collegeprogramma van de gemeente Tilburg staat samenwerking centraal. Het is dé manier van werken. De werkgroep gaat voorstellen maken hoe samenwerking vorm en inhoud kan krijgen. Sleutelpartners van de Energiefabriek013 zijn gemeente Tilburg, energiecoöperaties in Tilburg (of regio), woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Samenwerking met andere organisaties is natuurlijk ook mogelijk.

  1. Kennis bundelen en begrijpbaar maken

De werkgroep gaat een advies opstellen over hoe kennis over energie en warmte bijeen te brengen. En, nog belangrijker, om die kennis toegankelijk en begrijpbaar te maken. Zodat mensen zich een mening kunnen vormen over energie en warmte. Op wijk of buurt of complexniveau.

  1. Hoofdlijnen uitwerken huishoudens

De werkgroep gaat twee hoofdlijnen uitwerken over huishoudens. Hoe kunnen die huishoudens mee gaan doen en mee blijven doen in de uitvoering van de Transitievisie Warmte Tilburg?

Het gaat om het afsluiten van een partnerschap tussen een huishouden en een op te richten organisatie voor de uitvoering. Wanneer past het voor het huishouden om concreet aan de slag te gaan om het verbruik te verminderen of energie op te wekken? En hoe kan die organisatie daarbij helpen? Het partnerschap wordt vastgelegd in een meerjarige samenwerkingsovereenkomst.

Daarnaast maakt de werkgroep voorstel voor kansrijke collectieve aanpakken voor energie en warmte. Dus collectieve systemen van verbruik, opwekken en beschikbaar hebben van energie en warmte. En dat in wijken of buurten of straten of complexen. Dit wordt ook een belangrijk onderdeel in het de Warmte Uitvoering Plan, dat de gemeente Tilburg voorbereidt. We zoeken mensen die willen meedenken over kansen voor collectieve aanpakken, en die kansen dan ook gaan benutten. Goed voorbeeld doet volgen!

  1. Financiering

De werkgroep gaat een voorstel maken over financiering van collectieve projecten energie en warmte. Postcodeprojecten zijn daarbij bekende voorbeelden. Maar wat als ook opslag of aanpassingen in bestaande netwerken moeten worden gefinancierd? In een volgende nieuwsbrief EF013 meer.

Werken aan deze vier genoemde onderwerpen leidt tot een groot aantal vragen. Vragen op de korte termijn maar zeker ook over de lange termijn. Sinds de gemeenteraad van Tilburg in 2021 de Transitievisie Warmte vaststelde, is de context veranderd. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de vermindering van leveringen van gas en olie en de prijsstijging, de inflatie, de verstopte of verouderde netwerken en energiearmoede. We zullen, rekening houdend met kleinschaligheid, eigenaarschap en afhankelijkheden, de betekenis van de veranderde context in een volgende nieuwsbrief presenteren. Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom.

En tot slot maar erg belangrijk: wie wil meedenken bij het uitwerken van (een van) de genoemde onderwerpen, kan zich melden bij jan@energiefabriek013.nl

Jan van Wezel, Tilburg 21-6-2022.