Energiefabriek Kempenbaan heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van het zonnepark. Na beoordeling van de binnengekomen offertes zijn er twee ervaren bedrijven overgebleven, die beide een goede aanbieding hebben gedaan. Eind juni wil het bestuur van Energiefabriek Kempenbaan besluiten met welke partij verder wordt onderhandeld en (waarschijnlijk) de opdracht krijgt. Een spannende tijd.

Op 25 mei J.l. heeft Energiefabriek Kempenbaan haar eerste Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur is uitgebreid ingegaan op het proces van aanbesteding en op de noodzaak meer leden te werven. Veel belangstellenden voor ons mooie project hebben, door de ledenovereenkomst te tekenen en te betalen voor hun certificaten, hun interesse omgezet in een lidmaatschap. Een flink deel van de belangstellenden heeft dat niet gedaan. Wij snappen dat door de lange aanlooptijd mensen hebben besloten af te haken, mogelijk door veranderingen in persoonlijke omstandigheden. We begrijpen ook dat het betalen van certificaten op het moment dat de bouw nog niet honderd procent zeker is, belangstellenden aan het twijfelen heeft gebracht. Maar mochten belangstellenden nog twijfelen of een investering in dit zonnepark een goede is, dan kunnen wij die twijfel nu wegnemen. De inschrijvingslijst staat weer open!

Energiefabriek Kempenbaan start de komende weken met een campagne om de zo noodzakelijke leden binnen te halen.  Op de Algemene Ledenvergadering hebben leden tips en suggesties gegeven voor een aantal wervingsacties, die worden meegenomen in de campagne die door het bestuur wordt voorbereid.

Bij wijze van schot voor de boeg!

Leden van Energiefabriek Kempenbaan dragen bij aan een duurzame energievoorziening; hebben geen last van het knipperlicht beleid over de salderingsregeling (geldt niet voor het zonnepark) en het zonnepark kan gegarandeerd honderd procent van de opgewekte energie afzetten.

Meer lezen over dit project? Ga naar www.energiefabriekkempenbaan.nl.