John Kwaks heeft, in opdracht van de gemeente Tilburg, het wijkassessment ontwikkeld. In dit wijkassessment wordt een gestructureerd beeld geschetst van een Tilburgse wijk en de verschillende buurten in die wijk. Dit beeld dient als uitgangspunt voor de partijen die samen een plan van aanpak willen ontwikkelen om de wijk energieneutraal, CO2– neutraal of aardgasvrij te maken. In het wijkassessment wordt een grote hoeveelheid informatie geanalyseerd. Wat is de sociaaleconomische situatie, wat voor huizen staan er, hoe is de wijk opgebouwd, wat voor infrastructuur is er, wat voor sociale netwerken zijn er, welke plannen zijn er voor de wijk, wat is de recente geschiedenis, welke informatiekanalen zijn er beschikbaar, etc. Het beeld wordt voorgelegd aan mensen die de wijk goed kennen. Wordt het bijvoorbeeld herkend door bewoners? Tenslotte wordt geformuleerd welke acties uitgevoerd kunnen worden, voor welke doelgroep, met welke (communicatie)middelen en waar het aan bijdraagt. Deze acties zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en professionele praktijkkennis.

Een voorbeeld uit het wijkassessment voor de wijk Quirijnstok: ‘Biedt veel mogelijkheden aan om te besparen, ondersteund door collectieve inkoopacties. Denk hierbij ook aan het aanbieden van collectieve inkoopacties van bijvoorbeeld isolatiematerialen voor bewoners, die zelf aan de gang willen gaan. Benader de Noordraad Heikant/Quirijnstok om teams van klushulpen op te zetten: actieve en handige wijkbewoners, die (oudere) medebewoners willen helpen om de isolatie aan te brengen. In lijn met de rapportage van CE Delft moeten de inspanningen gericht zijn op het ophogen van het energielabel naar B door isolatiemaatregelen.’ 

De wijkassessments zijn besproken in twee kennissessies in januari en februari in de LocHal. Geert Verbong (TU Eindhoven), Martijn Groenleer (Universiteit van Tilburg), Anke van Hal (Universiteit Nijenrode) en Mieke Oostra (Hogeschool Utrecht) gingen vanuit hun eigen vakgebied in op het wijkassessment en gaven aan hoe het wijkassessment in de praktijk toegepast kan worden.

Het wijkassessment is gemaakt voor de vijf Tilburgse wijken in het SMILE-project: Quirijnstok, De Blaak, Theresia, De Kuil (Udenhout) en Het Zand. Of het wijkassessment ook toegepast gaat worden in andere wijken is op dit moment niet duidelijk. De wijkassessments zijn helaas (nog) niet openbaar.