Bron: tilburg.nl, 10 maart 2020

Veel Tilburgse daken die geschikt zijn voor zonnepanelen worden daar nog niet voor gebruikt. Met een nieuw project voor zonnepanelen wil de gemeente Tilburg zonnepanelen voor meer mensen mogelijk maken. Ook voor mensen met een kleine beurs.

Het is de bedoeling om na de zomer van 2020 te starten met het project voor woningeigenaren, het midden- en kleinbedrijf en verenigingen. De gemeenteraad keurde het plan 9 maart goed. Nu kan de gemeente op zoek naar een bedrijf voor de uitvoering van het project. Duurzame energie opwekken door zonnepanelen draagt bij aan een energieneutraal Tilburg in 2045. De gemeente Tilburg werkt hier samen met bewoners, bedrijven en organisaties stapje voor stapje naartoe. Tilburgers kunnen op hulp rekenen, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van hun huis, het minder verbruiken van energie én het duurzaam opwekken van energie.

“Meer dan driekwart van de daken van koopwoningen die geschikt zijn voor zonnepanelen blijft helaas nog onbenut. Dat moet echt veranderen”, zegt wethouder Oscar Dusschooten (Energietransitie gebouwde omgeving). “Het zonnepanelenproject maakt het voor woningeigenaren makkelijker om te kiezen voor zonnepanelen. Het bundelt namelijk de aanschaf, de installatie, de financiering en het onderhoud in één aanbod. We gaan er dan ook vanuit dat veel inwoners van onze stad gebruik gaan maken van deze mogelijkheid.”

De gemeente Tilburg stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het project. Er kunnen ook mensen meedoen die geen gewone lening kunnen krijgen. De deelnemers betalen minder terug dan dat de zonnepanelen opleveren. Zo besparen ze kosten. Andere kleinverbruikers, zoals verenigingen van eigenaren, midden- en kleinbedrijven en verenigingen, kunnen ook meedoen met het project. Omdat deelnemers aan het project de zonnepanelen terugbetalen, kost het project de gemeente uiteindelijk geen geld.

De gemeenteraad keurde het project maandag 9 maart goed. De volgende stap is het selecteren van een bedrijf dat het project in opdracht van de gemeente wil uitvoeren. Dat gaat via een aanbesteding. Dit bedrijf gaat de zonnepanelen leveren, plaatsen en onderhouden en de financiële afhandeling verzorgen. Als met die aanbieder goede prijsafspraken gemaakt kunnen worden, kan het project doorgaan. In dat geval komen er na de zomer informatieavonden en kunnen de eerste panelen rond die tijd worden aangevraagd en geplaatst.

Wilt u nu al weten of het dak van uw woning geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen? Check het op zonnescanbrabant.nl. Het werkt heel eenvoudig: vul adres of de postcode in en krijg inzicht in de kansen voor zonnepanelen voor de woning, het bedrijfspand of het verenigingsgebouw. Ook geeft de site een schatting van de opbrengst en de investeringskosten. Dit is een inschatting van de prijs voor alleen de aanschaf en installatie van panelen. Doet u mee met het project van de gemeente, dan betaalt u iets meer. U krijgt dan wel een gunstige financiering voor uw panelen én u wordt ontzorgd. Interesse, dan houden wij u op de hoogte als u een mail stuurt naar klimaatbureau@tilburg.nl.