Energie Coöperatie De Blaak zet zich, samen met Energiefabriek 013, al jaren in voor het bevorderen van duurzaamheid voor de bewoners. De Coöperatie geeft informatie over energiebesparing, en organiseert o.a. projecten met zonnepanelen op andermans dak. Om dit te realiseren heeft Energie Coöperatie De Blaak een nieuwe coöperatie opgericht met de naam . Het is gelukt om een locatie te vinden voor de zonnepanelen: het dak van een paardenpension aan de Hultenseweg in het buitengebied van Tilburg. Er komen 190 panelen. Het project heeft een SCE 2023 subsidie (zie toelichting hieronder) ontvangen, waardoor je een redelijk rendement mag verwachten op je investering. Deelnemers moeten gehuisvest zijn in een van de volgende postcodegebieden: 5032, 5025, 5036, 5037, 5038, 5041, 5042 en 5044.

Voor de 190 panelen worden certificaten uitgegeven van € 250,00 per stuk met een verwacht rendement van 5% per jaar en een looptijd van 15 jaar. Met de uitgave van 300 certificaten wordt het project gerealiseerd.

Toelichting SCE 2023

Vanuit de overheid wordt in het traject voor de energietransitie op vele manieren subsidie verstrekt. Al vele jaren is er een subsidie op projecten voor windmolens en zonneparken met als doel een zekerheid te verschaffen aan de initiatieven. Ook voor 2023 is er een Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Voorheen werd dit een postcoderoosproject genoemd. Ten opzichte van de subsidieregeling van 2022 zijn de tarieven fors verhoogd en wordt voor de kleinverbruikersaansluiting een basisbedrag van € 0,144 verstrekt. Met deze subsidie is zeker dat gedurende 15 jaar minimaal € 0,144 per KWh betaald wordt. Dat kan, afhankelijk van de markt, ook hoger zijn als de afnemer van onze stroom meer wil betalen. Als er meer wordt betaald zal de subsidie afnemen en kan zelfs tot nul teruglopen.

In de berekeningen is uitgegaan van het subsidiebedrag, dat biedt zekerheid voor deelnemers. De opbrengst van de stroom aan de energieleverancier is hoger dan de kosten. Daardoor maakt de Coöperatie winst en ontvangen deelnemers jaarlijks een winstuitkering.

Deelnemers mogen zelf bepalen met hoeveel certificaten ze willen deelnemen. Deze belegging valt buiten het AFM-toezicht. Er is geen vergunningsplicht voor deze activiteit.

Bestuur

Het bestuur van Coöperatie Energieopwekking 5032:

  • Ruud Zuer, voorzitter
  • Louis Verstappen, secretaris
  • Frank Verkoeijen, penningmeester

Inschrijven

Heb je interesse, vul dan het inschrijfformulier in. Dit leidt nog tot geen enkele verplichting.