Nieuws2022-03-07T08:43:32+01:00

Het meest recente nieuws

Save the date: 8 september

11 juni 2023|

Van de voorzitter: 2e lustrum Energiefabriek013 Tien jaar alweer bestaat de Energiefabriek013. Ik herinner me het eerste lustrum nog goed, met Helga van Leur. Wat vliegt de tijd. Er is intussen veel gebeurd, maar ook weer veel te weinig om [...]

Voortgang Energiefabriek Kempenbaan

11 juni 2023|

Voortgang Energiefabriek Kempenbaan   Netaansluiting opgelost Met het Elisabethziekenhuis hebben we overeenstemming bereikt over de netaansluiting. Via een gestuurde boring leggen we de leidingen aan die de opgewekte elektriciteit transporteert naar de aansluiting bij het ziekenhuis. Daarmee hebben we een [...]

Energiefabriek De Reit klaar voor de start

11 juni 2023|

Energiefabriek De Reit klaar voor de start   We hebben bindende afspraken gemaakt over de overname van de installatie op het dak van de Vereniging van Eigenaren Muiderslotstraat. Enexis heeft aangegeven de opgewekte elektriciteit te kunnen transporteren. Er zijn voldoende [...]

Burgerberaad energietransitie

11 juni 2023|

  Energiefabriek013 vraagt gemeente om burgerberaad energietransitie In september 2022 organiseerde Energiefabriek013 een succesvolle inleiding over het democratische instrument burgerberaad. Daarna is een initiatiefgroep aan de slag gegaan met de vraag hoe zo’n burgerberaad in Tilburg over het onderwerp energietransitie [...]

Brief Burgerberaad

11 juni 2023|

College van B & W gemeente Tilburg Leden van de Gemeenteraad van Tilburg Tilburg, 10 mei 2023. Geacht College, geachte Raadsleden, ‘En nu is het aan ons! Een complexe en veelkoppige opgave als klimaatverandering vraagt om een veelkoppige aanpak. De [...]

Rondje langs de velden

11 juni 2023|

Rondje langs de velden De vijftien energiecoöperaties in de regio Hart van Brabant vormen samen de Coöperatie Energie Hart van Brabant. Het werkgebied komt overeen met het gebied van de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS): Dongen, Gilze en Rijen, [...]

Bijlage bij Rondje langs de velden

11 juni 2023|

TERUGBLIK OP HET RONDJE LANGS DE VELDEN Op 7 april organiseerden 3 energiecoöperaties namens de 15 energiecoöperaties in onze regio het zogenaamde ‘Rondje langs de velden’ voor de leden van de stuur- en projectgroep REKS en enkele andere belanghebbenden. Waarom [...]

Inspiratiemiddag REKS

11 juni 2023|

Inspiratiemiddag REKS Op 10 mei 2023 was er een inspiratiemiddag voor en door betrokkenen bij de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in regio Hart van Brabant. Het thema was ‘samen aan de slag met de REKS’. Tijdens de bijeenkomst hebben [...]

Ga naar de bovenkant